Ciemny motyw
Polska
Katalog   /   Motoryzacja   /   Dodatkowe wyposażenie   /  Myjki wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe 

Myjki wysokociśnieniowe: характеристики, типы, виды

Ciśnienie minimalne

Minimalne ciśnienie wody na wylocie zapewniane przez minimyjkę. Parametr ten jest wskazywany tylko dla modeli, w których można regulować ciśnienie; w innych przypadkach wskazywane jest tylko maksymalne (nominalne) ciśnienie, patrz poniżej.

Wysokie ciśnienie podczas mycia nie zawsze jest pożądane: z jednej strony, zwiększa skuteczność oczyszczania, z drugiej — może prowadzić do uszkodzenia czyszczonych powierzchni. Dlatego w niektórych przypadkach — szczególnie przy pracy z delikatnymi materiałami lub przy użyciu piany — konieczna jest praca pod zmniejszonym ciśnieniem. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie można znaleźć w dedykowanych źródłach, ale tutaj zauważamy, że minimalne ciśnienie mycia nie powinno być wyższe niż maksymalne dopuszczalne - w przeciwnym razie urządzenia po prostu nie można dostosować do pożądanego trybu.

Ciśnienie maksymalne

Maksymalne ciśnienie wody na wylocie zapewniane przez minimyjkę; dla modeli, w których ciśnienie nie jest regulowane, ten paragraf wskazuje nominalną wartość roboczą.

Im wyższe ciśnienie wody na wylocie, tym skuteczniej urządzenie radzi sobie ze starymi i uporczywymi zabrudzeniami. Z drugiej strony silny przepływ wymaga dużej mocy silnika, co wpływa na wymiary, wagę i cenę urządzenia – nie wszystkie zabrudzenia wymagają takiego przepływu, a zbyt intensywne mycie może uszkodzić obrabianą powierzchnię. W związku z tym ciśnienie dobierane jest przez producentów zgodnie z ogólną klasą minimyjki. Tak więc wartości do 100 barów można znaleźć w najbardziej kompaktowych i energooszczędnych modelach do użytku domowego (patrz „Rodzaj”). Ciśnienie 100 – 125 barów jest uważane za stosunkowo niskie w przypadku myjek domowych, a większość tych modeli mieści się w zakresie 125 – 150 barów – najczęściej jest to wystarczające, biorąc pod uwagę specyfikę stosowania. W przypadku jednostek profesjonalnych średnia wartość wynosi 150 – 175 barów, ale istnieje wiele modeli, które wytwarzają więcej niż 175 barów.

Moc

Moc silnika myjki wysokociśnieniowej wyrażona w watach. To oznaczenie jest obecnie ogólnie akceptowane dla wszystkich typów silników, całkiem możliwe jest porównanie ze sobą jednostek elektrycznych i benzynowych/wysokoprężnych. Jednocześnie w przypadku myjek z silnikami spalinowymi może również wskazywać się moc w koniach mechanicznych (patrz wyżej), ale najczęściej jest ona wskazywana jako dodatek do watów.

Im wyższa moc silnika, tym wyższą wydajność i ciśnienie można osiągnąć na wylocie minimyjki. Parametr ten bezpośrednio wpływa na koszt, a także zużycie paliwa/energii elektrycznej. Ponadto w niektórych sytuacjach duża moc jest zbędna – np. delikatna powierzchnia może zostać uszkodzona przez silny nacisk. Dlatego przy wyborze warto zastanowić się nad konkretnymi zadaniami, a nie gonić za maksymalną możliwą mocą.

Szczegółowe zalecenia w tej sprawie dla różnych przypadków można znaleźć w dedykowanych źródłach. Tutaj zauważamy, że większość modeli domowych (patrz „Rodzaj”) ma moc do 2 kW (jednostki akumulatorowe – najczęściej do 100 W, chociaż są wyjątki). 2 – 3 kW są uważane za dość solidny wskaźnik dla myjek domowych, a wartości powyżej 3 kW znajdują się już głównie wśród modeli profesjonalnych. Profesjonalny sprzęt jednak również może być małej mocy (do 2 kW), ale takich urządzeń jest niewiele – generalnie moc takich je...dnostek jest dość wysoka, w dość dużej liczbie modeli przekracza 4 kW.

Moc

Moc silnika myjki wysokociśnieniowej wyrażona w koniach mechanicznych. Obecnie główną jednostką mocy są waty. Jednak w przypadku silników spalinowych tradycyjnie stosuje się oznaczenie w koniach mechanicznych i dla niektórych użytkowników wygodniejsze jest oszacowanie mocy w ten sposób. Jednak w razie potrzeby można łatwo przeliczyć jedną jednostkę na drugą: 1 KM ≈ 735 watów.

Im wyższa moc silnika, tym wyższą wydajność i ciśnienie można osiągnąć na wylocie myjki mini. Parametr ten jednak bezpośrednio wpływa na koszt, a także zużycie paliwa/energii elektrycznej. Dodatkowo w niektórych sytuacjach duża moc jest zbędna – np. delikatna powierzchnia może zostać uszkodzona przez silny nacisk. Dlatego przy wyborze warto zastanowić się nad konkretnymi zadaniami, a nie gonić za maksymalną możliwą mocą. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie dla różnych przypadków można znaleźć w dedykowanych źródłach. Tutaj zauważamy, że myjki benzynowe i diesel (dla których podawano oznaczenie w KM) są na ogół dość mocne, w większości modeli liczba ta przekracza 5 KM.

Wydajność tłoczenia

Zużycie wody charakteryzuje wydajność, czyli ilość wody, jaką urządzenie może dostarczyć do dyszy na godzinę. W większości modeli wydajność można regulować, w takich przypadkach w charakterystyce jest wskazywana wydajność tłoczenia przy maksymalnej mocy.

Większa wydajność pozwala lepiej radzić sobie z dużym nakładem pracy i uporczywym zabrudzeniem, ale wymaga odpowiedniej mocy — a to z kolei wpływa na wielkość, cenę i zużycie energii elektrycznej/paliwa. Warto więc wybierać według tego parametru, biorąc pod uwagę specyfikę planowanego stosowania. Jeśli mówimy o konkretnych liczbach, to myjki o niskiej wydajności obejmują modele ze wskaźnikiem do 350 l/h, które są przeznaczone do prostych zadań, takich jak mycie okien w prywatnym domu, małego samochodu lub bardziej miniaturowego sprzętu, takiego jak rowery. Urządzenie o wydajności tłoczenia 350 — 500 l/h idealnie nadaje się do mycia samochodów i innych podobnych zadań; jeśli masz do czynienia z dużym samochodem, takim jak samochód terenowy, powinieneś zwrócić uwagę na wydajniejsze opcje — do 600 l/h. Wydajność 600 l/h lub więcej pozwala zakwalifikować myjkę do poziomu profesjonalnego, a wartości 1000 l/h lub więcej są typowe dla najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych modeli, które sprostają niemal każdemu zadaniu.

Maksymalna temperatura wody na wlocie

Najwyższa temperatura wody na wlocie, na którą pozwala konstrukcja minimyjki.

W przypadku niektórych zastosowań najlepszą opcją jest ciepła lub nawet gorąca woda. Urządzenia umożliwiające podłączenie ciepłej wody mogą mieć różne ograniczenia dotyczące jej temperatury. Jeśli więc ważna jest dla Ciebie możliwość pracy z gorącą wodą, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na maksymalną dopuszczalną temperaturę: powinna wynosić co najmniej 60 °C. Idealnie ograniczenie powinno wynosić co najmniej 80 °C.

Należy pamiętać, że wiele minimyjek ma własne wbudowane grzałki (patrz „Podgrzewanie wody”); jednak niektóre z tych modeli umożliwiają również zewnętrzne podłączenie gorącej wody, inne działają tylko z zimną wodą.

Temperatura podgrzewania wody/pary

Maksymalna temperatura wody, jaką może zapewnić minimyjka z funkcją podgrzewania (patrz wyżej). W niektórych modelach parametr ten przekracza 100 °C – w takich przypadkach możemy mówić o temperaturze pary.

Teoretycznie im wyższa temperatura podgrzewania, tym skuteczniejsze będzie czyszczenie, tym lepiej urządzenie poradzi sobie z zabrudzeniami, zwłaszcza starymi i trudnymi do usunięcia. Jednocześnie w praktyce nie zawsze wymagana jest najwyższa możliwa temperatura, co więcej niektóre materiały nie tolerują jej dobrze. Ponadto wysoki stopień podgrzewania wymaga odpowiedniej mocy i zużycia energii/paliwa, co ma odpowiedni wpływ na wagę, wymiary i koszt urządzenia, a także koszt jego eksploatacji. Dlatego w większości przypadków wystarcza temperatura 80 - 85 °C - takie podgrzewanie zapewnia dobrą wydajność i nie stawia specjalnych wymagań dotyczących konstrukcji minimyjki. Wyższa wydajność (w tym możliwość pracy z parą) jest niezbędna głównie do dość specyficznych zadań - na przykład usuwania uporczywych zabrudzeń, z którymi można sobie poradzić tylko przy intensywnej obróbce w wysokiej temperaturze.

Wąż wysokociśnieniowy

Długość węża wysokociśnieniowego łączącego pistolet z obudową myjki.

Im większa jest ta długość, tym większą swobodę ruchów ma użytkownik. Zbyt długi wąż jednak może być niewygodny podczas pracy na krótkich dystansach. Dlatego przy wyborze nie należy gonić za maksymalną długością węża, ale brać pod uwagę realne warunki, w których planujesz pracować. Najlepszą metodą doboru węża według długości jest oszacowanie maksymalnej odległości, jaką należy pokonać od obudowy myjki, i dodanie do niej marginesu co najmniej 2 – 3 metrów na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (na przykład przeszkody uniemożliwiające ciągnięcie węża bezpośrednio).

Najkrótsze węże wysokociśnieniowe we współczesnych minimyjkach mają długość do 4 m, w najdłuższych wskaźnik ten może przekroczyć 10 m. Jednak najpopularniejsze są wartości średnie – 4 – 6 m oraz 6 – 10 m.

Akcesoria

- Uniwersalna lanca 3 w 1. Wielofunkcyjna dysza działająca w 3 trybach i mająca możliwość szybkiego przełączania się między nimi; w niektórych modelach można to zrobić bezpośrednio w trakcie pracy, chociaż taką możliwość należy wcześniej wyjaśnić. Osobno należy również wyjaśnić specyficzną funkcjonalność takiego urządzenia: może być różna u różnych producentów (a nawet w różnych modelach tego samego producenta). Zazwyczaj jednak uniwersalna lanca obejmuje najbardziej podstawowe funkcje czyszczenia, takie jak strumień punktowy, dyszę rotacyjną (patrz poniżej) i tryb delikatnego rozpryskiwania z efektem „mgiełki”.

Lanca. Ten rodzaj dyszy podczas pracy emituje „wachlarz” - płaski strumień unoszący się z dyszy. Ten strumień doskonale nadaje się do dużych powierzchni. Ponadto zmieniając odległość lancy od obrabianej powierzchni, można w pewnych granicach regulować intensywność uderzenia i szerokość roboczą. Tak więc, zbliżając lancę bardzo blisko, można uzyskać bardzo silny efekt na małym obszarze; po usunięciu szerokość zwiększy się, a intensywność zmniejszy się.

Dysza punktowa. Strumień wody wychodzący z dyszy jest cienki i wąski. Przeznaczona jest głównie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i małych powierzchni, a także „pracy punktowej” – na przykład, jeśli trzeba ostrożnie wyczyścić określony obszar, unikając w jak największym stopniu wnikania wody...poza jego krawędzie. Należy również pamiętać, że dysza punktowa zapewnia dość intensywne uderzenie, co sprawia, że w pewnym stopniu może zastąpić lancę (patrz niżej) - np. na delikatnych powierzchniach, gdzie strumień z lancy może uszkodzić powłokę.

Dysza rotacyjna (turbodysza). Specjalistyczna dysza przeznaczona do usuwania zabrudzeń, w tym twardych i starych. Zasada jej działania polega na tym, że konstrukcja ma specjalną rurę rotacyjną, dzięki której strumień wody obraca się i skutecznie „tnie” nawet dość gęste osady. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że taki efekt jest dość intensywny, może zaszkodzić samej obrabianej powierzchni – w szczególności zdarzają się przypadki uszkodzenia lakieru na karoserii na skutek zbyt długiego i intensywnego używania lancy. Należy więc ostrożnie pracować z taką dyszą i „bez fanatyzmu”.

Dysza kątowa. Dysza zakrzywiona: strumień wody wychodzący z dyszy jest skierowany pod kątem (zwykle prostym lub prawie prostym) w stosunku do węża. W niektórych modelach dysza jest montowana na zawiasie, a jej kąt można zmieniać w określonych granicach. Tak czy inaczej, zakrzywiona konstrukcja ułatwia obsługę różnych trudno dostępnych obszarów, do których ciężko jest dotrzeć za pomocą tradycyjnych dysz prostych. Specyficzny kształt strumienia może teoretycznie być różny, ale w praktyce najczęściej jest to „punkt” lub „wachlarz” (patrz wyżej).

Pianownica. Dysza przeznaczona do czyszczenia pianą. Piana poprawia skuteczność usuwania zabrudzeń, metoda ta jest popularna w szczególności przy myciu samochodów i motocykli. Pianownica posiada własny pojemnik, do którego wlewa się detergent, oraz specjalny kształt dyszy, który sprzyja pienieniu. Alternatywą dla pianownicy może być własny pojemnik na pianę umieszczony w myjce; o tym, patrz poniżej, tutaj zauważamy, że specjalistyczna dysza jest dość nieporęczna, jednak zapewnia pianę wysokiej jakości, co nie zawsze jest możliwe do uzyskania przy użyciu wbudowanego pojemnika, i może być używana niezależnie od obecności w myjce własnego zbiornika na pianę.

Szczotka do mycia. Dysza z częścią roboczą w postaci szczotki, zaprojektowana w taki sposób, aby podczas pracy urządzenia woda spływała na włosie takiej szczotki. Takie dysze są bardzo wygodne przy czyszczeniu stykowym: umożliwiają obchodzenie się bez oddzielnych szczotek, a także są znacznie wydajniejsze i wygodniejsze.

Szczotka obrotowa. Odmiana opisanej powyżej szczotki, uzupełniona o specjalny napęd, dzięki któremu część robocza z włosiem obraca się podczas użytkowania. Taki napęd zwykle działa dzięki ciśnieniu wody wchodzącej do dyszy. Takie urządzenia są skuteczniejsze od klasycznych szczotek, są wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu, jednak są znacznie droższe.

Szczotka Patio. Specjalny rodzaj dyszy do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni - głównie na zewnątrz (ścieżki ogrodowe, chodniki, posadzki werandy, tarasów itp.; często także ściany). Dysza ta ma charakterystyczny okrągły kształt i funkcjonalnie łączy w sobie możliwości strumienia wysokociśnieniowego i szczotki. Szczotka znajduje się na obwodzie produktu, a wewnątrz tego pierścienia znajduje się konstrukcja przypominająca zraszacz ogrodowy, wyposażony w kilka dysz. Podczas pracy dysze te poruszają się po okręgu, intensywnie czyszcząc powierzchnię pod nimi; szczotka nie tylko ułatwia skuteczne czyszczenie, ale także zapobiega rozpryskiwaniu. Większość szczotek Patio jest tak samo skuteczna, jak bardziej tradycyjne lance, zapewniając nie tylko minimalne rozpryskiwanie, ale także szerszy zasięg.

— Liczba wymiennych dyszy. Całkowita liczba wymiennych dyszy dostarczanych w zestawie z myjką. Przypomnijmy, że od konfiguracji dyszy zależą siła, grubość i kształt strumienia emitowanego przez urządzenie. Należy jednak pamiętać, że parametr ten może w różny sposób korelować z całkowitą liczbą funkcji myjki. Na przykład w jednej myjce trzy dysze z zestawu mogą odpowiadać za swoją funkcję (opcja: lanca, dysza punktowa, dysza rotacyjna), w innym modelu mogą to być trzy wersje jednej funkcji (powiedzmy, rozpryskiwanie lancą pod 3 różnymi kątami), a jeszcze w innym urządzeniu, wręcz przeciwnie, jedna z dyszy może być uniwersalna (patrz wyżej), a całkowita liczba funkcji będzie większa niż 3. Takie szczegóły należy wyjaśnić zgodnie z dokumentacją producenta. Jednak generalnie większa liczba dyszy w zestawie z reguły oznacza szerszy zakres trybów pracy.

Funkcje i możliwości

Odkurzacz. Możliwość wykorzystania myjki jak tradycyjnego odkurzacza - do zbierania kurzu i drobnych zanieczyszczeń. Jednocześnie wiele modeli z tą funkcją posiada również tryb dmuchawy, który pozwala wykorzystać strumień powietrza nie do wciągania, ale do wymiatania brudu; dotyczy to na przykład czyszczenia trawnika lub ścieżki ogrodowej z opadłych liści. W każdym razie odkurzacz umożliwia wstępne usunięcie z powierzchni nadmiaru zabrudzeń, których zmywanie silnym strumieniem wody byłoby niepożądane. Z drugiej strony takie wyposażenie znacząco wpływa na cenę, wagę i wymiary całej myjki, a zresztą nie jest tak często wymagane (i nawet w tych przypadkach, gdy jest to wymagane, łatwiej i mądrzej jest skorzystać z tradycyjnego odkurzacza). Dlatego produkowanych jest bardzo niewiele myjek z tą funkcją.

— Bęben. Obecność w minimyjce bębna (zwijacza) na wąż wysokociśnieniowy zapewnia dodatkową wygodę nie tylko podczas przechowywania/transportu, ale także podczas pracy: wąż można łatwo rozwinąć przed rozpoczęciem pracy i zwinąć na końcu, a rzeczywistą długość węża można regulować, po prostu odwijając odpowiednią liczbę z bębna.

Koła transportowe. Takie koła są szczególnie przydatne, biorąc pod uwagę fakt, że nowoczesne minimyjki (zwłaszcza potężne i wydajne) mogą być dość ciężkie i nieporęczne. Najczęściej konstrukcja przewiduje jed...ną parę kół - tak więc w pozycji pionowej podpora po przeciwnej stronie obudowy działa jak hamulec postojowy, a do przemieszczenia jednostki należy ją lekko przechylić.

Pobieranie wody ze zbiornika. Funkcja pozwalająca minimyjce na wykorzystanie do pracy wody z otwartych zbiorników - wiadra, beczki, pojemnika, a nawet naturalnego zbiornika wody jak staw czy rzeka. Pobieranie wody ze zbiornika może być prawdziwym zbawieniem, jeśli w pobliżu nie ma wodociągu lub nie można się do niego podłączyć.

Zbiornik na wodę. Myjka posiada własny zbiornik na wodę. Dzięki temu urządzenie nie jest uzależnione od wodociągu czy zewnętrznych zbiorników z wodą, jego mobilność ogranicza jedynie przewód zasilający (a modele akumulatorowe na ogół okazują się całkowicie autonomiczne). Własny zbiornik jednak odczuwalnie wpływa na wymiary i wagę, a potrzeba na niego pojawia się stosunkowo rzadko – nawet przy braku wodociągu wygodniej jest skorzystać ze zbiornika zewnętrznego.

Podgrzewanie wody. Gorąca woda lepiej radzi sobie z wieloma zanieczyszczeniami niż zimna; ponadto zimą przydaje się również do topienia lodu. Jednak nie wszystkie myjki mogą pochwalić się podłączeniem do ciepłej wody, dlatego zapewnione są wbudowane systemy podgrzewania. Najczęściej za podgrzewanie odpowiada piec na paliwo ciekłe, nawet jeśli sama myjka jest zasilana energią elektryczną.

Pojemnik na detergent (pianę). Nie należy mylić tej funkcji z pianownicą (patrz „Akcesoria”): pojemnik na pianę jest oddzielnym pojemnikiem do zbierania detergentu i można go używać w połączeniu z dowolną dyszą - na przykład szczotką lub dyszą rotacyjną. Jakość piany jest jednak nieco niższa niż przy użyciu oddzielnej pianownicy.

— Pobieranie detergentu z pojemnika. Obecność w konstrukcji myjki pianownicy, która umożliwia wytwarzanie piany za pomocą dowolnej dyszy (jak w opisanym powyżej paragrafie „Pojemnik na detergent”). Kluczową różnicą jest brak zbiornika, a z urządzenia jest wyprowadzona rurka do pobierania środka czyszczącego.

— Filtr wody. Obecność filtra wody w konstrukcji minimyjki. W niektórych modelach system filtracji może być wielostopniowy. Szczegółowe dane dla każdego modelu należy określić osobno. Jednak w każdym przypadku warto pamiętać, że system filtracji wpływa na koszt urządzenia i wymaga regularnej konserwacji: filtry trzeba od czasu do czasu czyścić, a czasem wymieniać.

Wbudowany manometr. Funkcja ta znajduje się przede wszystkim w potężnych profesjonalnych rozwiązaniach. Manometr pozwala dokładnie kontrolować ciśnienie, dobierając je w zależności od bieżących zadań; jest to szczególnie ważne podczas obróbki delikatnych powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez nadmierny nacisk.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem. System bezpieczeństwa, chroniący silnik minimyjki przed przegrzaniem, które może doprowadzić do jego uszkodzenia. Po osiągnięciu krytycznej temperatury silnik wyłącza się automatycznie; urządzenie można ponownie uruchomić dopiero, gdy wystarczająco ostygnie i nie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Źródło zasilania

Źródło zasilania myjki. Od tego zależy bezpośrednio rodzaj silnika zainstalowanego w urządzeniu, a także niektóre funkcje jego zastosowania.

Według tego wskaźnika wszystkie współczesne myjki wysokociśnieniowe można podzielić przede wszystkim na dwie kategorie - elektryczne i z silnikiem o spalaniu wewnętrznym (ICE). Jednocześnie ta pierwsza opcja jest generalnie znacznie popularniejsza: silniki elektryczne są bardziej kompaktowe i lżejsze niż silniki spalinowe, prostsze i tańsze zarówno w konstrukcji, jak i eksploatacji/konserwacji, ponadto mają niższy poziom hałasu i nie generują spaliny podczas pracy. Konkretnym źródłem zasilania myjek elektrycznych może być sieć 230 V lub 400 V, zapalniczka samochodowa 12 V oraz akumulator. Z kolei silniki spalinowe mogą być benzynowe lub napędzane olejem napędowym. Rozważmy wszystkie te opcje bardziej szczegółowo:

— Sieć elektroenergetyczna 230 V. Najpopularniejsza opcja w naszych czasach: sieci 230 V są wszechobecne, a większość współczesnych myjek wysokociśnieniowych nie jest szczególnie „żarłoczna”, co pozwala na podłączenie ich do zwykłych gniazd. Jedynymi wyjątkami są najmocniejsze modele - o mocy 3,5 kW i więcej: mogą wymagać specjalnego podłączenia (bezpośrednio do rozdzielnicy). Jednak w każdym przypadku przy zas...ilaniu z sieci czas pracy jest prawie nieograniczony; same myjki są znacznie lżejsze i tańsze niż modele akumulatorowe o podobnych właściwościach; i znacznie łatwiej jest znaleźć źródło zasilania 230 V niż 400 V. Zauważalnym wadom tej opcji można przypisać tylko samą zależność od gniazd i obecność przewodu zasilającego, który ogranicza mobilność; jednak w przypadku myjek wysokociśnieniowych punkty te nie tak często są znaczące.

— Sieć elektroenergetyczna 400 V. Zasilanie z sieci trójfazowych 400 V jest stosowane głównie w ciężkich jednostkach o mocy 3400 W i większej - czyli w tych modelach, dla których podłączenie do zwykłego gniazdka nie jest już odpowiednie. Niektóre z tych jednostek działają od 230 V (podłączone bezpośrednio do rozdzielnicy); jednak zasilanie trójfazowe ma kilka zalet w porównaniu z tego typu połączeniem. Po pierwsze, sieci 400 V lepiej wytrzymują duże obciążenia; po drugie, pozwalają na dokładniejsze rozliczanie faktycznie zużytej energii elektrycznej. Dama możliwość takiego połączenia jest jednak mniej powszechna niż 230 V; dlatego przed zakupem urządzenia z tej kategorii warto wyjaśnić obecność podłączenia trójfazowego w zamierzonym miejscu pracy.

— Zapalniczka samochodowa 12 V. Zasilanie z sieci pokładowej pojazdu 12 V przez gniazdo zapalniczki samochodowej lub gniazdo samochodowe tego samego formatu. Moc takiego zasilacza nie przekracza 300 W, a czasem może być nawet niższa; więc wszystkie modele w tej kategorii to jednostki lekkie, kompaktowe i o niskim poborze mocy. Dla przeciętnego właściciela samochodu, który chce utrzymać swój samochód w czystości, takie urządzenie może być doskonałą alternatywą dla wiadra i szmaty - zwłaszcza, że podłączenie do gniazda zapalniczki uniezależnia myjkę od stacjonarnych gniazdek. Natomiast do poważniejszych zadań takie myjki są słabo przystosowane, a nawet nie nadają się wcale.

— Akumulator. Myjki z tego typu zasilaniem nie są uzależnione od sieci i mogą działać nawet wtedy, gdy w pobliżu nie ma gniazdek. Podobne możliwości mają również myjki z silnikiem o spalaniu wewnętrznym (patrz niżej); jednak modele akumulatorowe są zauważalnie prostsze, tańsze, lżejsze, cichsze i czystsze (pod względem braku spalin). Jednak moc tego typu myjek jest generalnie niska – nie przekracza 2 kW, a w wielu modelach nie osiąga nawet 200 W. Warto również zauważyć, że jednostki z akumulatorami są cięższe, bardziej nieporęczne i droższe niż modele z zasilaniem sieciowym o podobnych parametrach. A kiedy ładunek się wyczerpie, nadal będziesz musiał połączyć się z siecią, aby uzupełnić dostawy energii. To ostatnie jest jednak częściowo równoważone przez fakt, że akumulatory w większości myjek są wyjmowane i można je szybko wymienić (więcej szczegółów w „Akumulator w zestawie”).
Pamiętaj również, że niektóre urządzenia z tej kategorii mogą być w ogóle pozbawione akumulatorów. Zwykle są to jednostki zaprojektowane dla określonej standardowej platformy akumulatorowej; o tym poniżej, tutaj zauważamy, że taka konfiguracja pozwala wybrać akumulator według własnego uznania - lub nie przepłacać za niego, jeśli kompatybilny akumulator jest już dostępny w domu.

- Silnik o spalaniu wewnętrznym. Wszystkie silniki o spalaniu wewnętrznym mają wspólne cechy. Z jednej strony, jednostki z silnikami spalinowymi są maksymalnie autonomiczne i mobilne: nie są zależne od sieci elektroenergetycznych, czas ciągłej pracy jest ograniczony jedynie zapasem paliwa w zbiorniku, a tankowanie zajmuje minimum czasu. Jednocześnie moc większości tych modeli jest dość wysoka - od 4 kW i więcej. Z drugiej strony, same silniki są głośne, skomplikowane i drogie; paliwo dla nich jest również znacznie droższe niż prąd; spaliny powstające podczas pracy powodują dyskomfort i ograniczają użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego generalnie warto zwrócić uwagę na myjki z silnikami spalinowymi w przypadkach, gdy autonomia w połączeniu z dużą mocą i osiągami wyraźnie przeważają nad opisanymi wadami. Jeśli chodzi o cechy poszczególnych typów silników spalinowych, są one następujące:
  • Benzynowe. Najpopularniejsza odmiana w naszych czasach: silniki benzynowe są zauważalnie prostsze od silników diesel zarówno pod względem konstrukcji, jak i eksploatacji. Co prawda, trudniej jest w nich osiągnąć wysoki moment obrotowy niż w silnikach diesel, a benzyna zwykle kosztuje więcej niż olej napędowy. Jednocześnie pierwszy moment nie jest decydujący dla minimyjek, a drugi rekompensują opisane zalety.
  • Diesel. Silniki napędzane olejem napędowym zapewniają wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach i są tańsze niż benzyna. Jednocześnie takie jednostki są zauważalnie cięższe i droższe, ponadto często wymagają szczególnej konserwacji i generalnie są trudniejsze w obsłudze. W efekcie powstaje niewiele myjej z silnikiem diesel – najczęściej są to urządzenia o dużej mocy i wydajności: to w takich przypadkach często (choć nie zawsze) opisywane zalety przeważają nad wadami.

Silnik indukcyjny (bezszczotkowy)

Obecność silnika indukcyjnego (bezszczotkowego) w myjce zasilanej elektrycznie (patrz „Źródło zasilania”).

Taki silnik różni się od popularniejszych kolektorowych silników elektrycznych przede wszystkim tym, że jego konstrukcja nie posiada kolektora ze szczotkami - zestawu ruchomych styków odpowiedzialnych za przełączanie prądu na uzwojeniach podczas obracania się wirnika. Zamiast tego przełączanie odbywa się za pomocą wbudowanych obwodów elektronicznych. Ten projekt ma wiele zalet. Jedną z głównych jest wysoka wydajność, dzięki której przy takim samym zużyciu energii taki silnik zapewnia większą wydajność i ciśnienie na wylocie myjki. Ponadto brak zbędnych ruchomych i trących części zmniejsza zużycie i ciepło, co pozytywnie wpływa na niezawodność i trwałość; brak iskier (które często występują w kolektorze) sprawia, że takie silniki są tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. Minusem wszystkich tych zalet jest dość wysoka cena i trudność w naprawie. W związku z tym w silniki bezszczotkowe są wyposażone głównie profesjonalne urządzenia przeznaczone do długotrwałego użytkowania przy dużych obciążeniach.

Akumulator w zestawie

Cechy akumulatora dostarczanego w zestawie z myjką.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasilania akumulatorowego, zobacz „Źródło zasilania”, a współczesne myjki z tą funkcją mogą być dostarczane z jednym wymiennym akumulatorem, z wbudowanym akumulatorem lub w ogóle bez akumulatora.

- 1 szt. W tym przypadku mówimy właśnie o wymiennym akumulatorze (modele z wbudowanymi akumulatorami są umieszczone w osobnej kategorii - patrz poniżej). Jest to obecnie najpopularniejsza opcja ze względu na szereg zalet. Tak więc taki zestaw pozwala na korzystanie z myjki zaraz po wyjęciu z pudełka, bez marnowania czasu i pieniędzy na szukanie kompatybilnego akumulatora; wyjmowana konstrukcja samego akumulatora zapewnia szereg dodatkowych opcji. Na przykład pozwala dokupić dodatkowe akumulatory i znacznie wydłużyć czas pracy na baterii: gdy ładunek się wyczerpie, możesz po prostu wymienić rozładowany akumulator na nowy. Jeśli możliwe jest ładowanie akumulatorów, które nie są używane bezpośrednio podczas pracy, przerwy w ładowaniu można skrócić do minimum, jeśli nie całkowicie do zera. A jeśli "rodzimy" akumulator ulegnie awarii, wystarczy go wymienić, nie ma potrzeby naprawy ani wymiany całej jednostki.

- Brak. Całkowity brak akumulatora w zestawie dostawczym powoduje pewne niedogodności - źródła zasilania należy szukać osobno. Jednocześnie ta opcja ma również...kilka ważnych zalet. Tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że urządzenia z tą cechą zazwyczaj nie są przeznaczone do własnych unikalnych baterii, jednak do pewnych standardowych akumulatorów tego samego producenta, również przeznaczonych do różnych elektronarzędzi. Jednocześnie lista kompatybilnych akumulatorów (patrz poniżej) może być dość obszerna, a niektóre myjki są początkowo projektowane dla określonego standardu akumulatorów (patrz „Platforma akumulatorowa”). W praktyce oznacza to dwa główne punkty. Po pierwsze, źródło zasilania można łatwo znaleźć według własnego uznania, zgodnie ze specyfiką konkretnych zadań i budżetu. Po drugie, kompatybilny akumulator można znaleźć w elektronarzędziu wielokrotnego ładowania, które jest już w domu - pozwoli to w ogóle obejść się bez dodatkowych zakupów.

- Wbudowany. Akumulator jest umieszczony w obudowie i nie jest przeznaczony do wyjmowania ani wymiany przez użytkownika. Ta konstrukcja nieco zmniejsza ogólne wymiary urządzeń, jednak zalety wymiennych akumulatorów opisanych powyżej nie są dla niej dostępne. Tak więc rozładowanego akumulatora tego typu nie da się szybko wymienić na nowy, jedyną opcją jest doładowanie, a to wymaga źródła energii i zajmuje dużo czasu. Jeśli charakterystyka akumulatora nie pasuje do czegoś lub jest niesprawna, też nie możesz po prostu kupić i zainstalować innego źródła zasilania: w najlepszym razie będziesz musiał skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy, a w najgorszym przypadku konieczna będzie całkowita wymiana jednostki. W rezultacie wbudowane akumulatory są w naszych czasach niezwykle rzadkie - w osobnych urządzeniach o małej mocy, przeznaczonych do okazjonalnego użytku do prostych zadań.

Platforma akumulatorowa

Nazwa platformy akumulatorowej obsługiwanej przez urządzenie.

Platforma akumulatorowa jest standardem akumulatorowym stosowanym w taki sposób, że różne urządzenia tej samej marki (elektronarzędzia, myjki wysokociśnieniowe, latarki itp.) mogą korzystać z tych samych źródeł zasilania i ładowarek. Eliminuje to konieczność stosowania oddzielnego akumulatora i ładowarki do każdego urządzenia z osobna, a także upraszcza wyszukiwanie kompatybilnych źródeł energii: zamiast sprawdzać listę kompatybilnych baterii, wystarczy upewnić się, że wybrany akumulator należy do obsługiwanej platformy. (Jednak modele kompatybilnych akumulatorów mogą być również określone w specyfikacjach - patrz poniżej).

Akumulatory jednej platformy różnią się głównie pojemnością - i odpowiednio kosztem.

Napięcie akumulatora

Napięcie znamionowe akumulatora używanego w myjce z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz „Źródło zasilania”). W przypadku modeli oryginalnie niewyposażonych w baterie (patrz „Akumulator z zestawu”) ten paragraf wskazuje napięcie, dla którego zaprojektowane jest urządzenie.

Teoretycznie wyższe napięcie pozwala na osiągnięcie większej mocy, ale nie ma tu ścisłej zależności, a modele o podobnej mocy mogą znacząco różnić się tym parametrem. Szukając zapasowego lub wymiennego akumulatora do urządzenia z wymiennym akumulatorem, należy skoncentrować się nie na napięciu, ale przede wszystkim na kompatybilnych akumulatorach bezpośrednio zadeklarowanych w specyfikacji (patrz poniżej) lub na platformie akumulatorowej (patrz powyżej). Ogólnie rzecz biorąc, ta cecha jest bardziej referencyjna niż praktycznie istotna, a przy wyborze można nie zwracać na nią szczególnej uwagi.

Pojemność zbiornika paliwa

Pojemność zbiornika paliwa znajdującego się w minimyjce z silnikiem spalinowym (patrz "Źródło energii").

We współczesnych minimyjkach producenci zazwyczaj dobierają pojemność zbiornika tak, aby zapewniała co najmniej 1,5 - 2 godziny pracy na jednym tankowaniu (a często więcej). Dlatego w większości przypadków można nie zwracać szczególnej uwagi na pojemność zbiornika - zwłaszcza, że tankowanie nie jest szczególnie trudne.

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa podczas pracy minimyjki z silnikiem spalinowym (patrz "Rodzaj silnika").

Wskaźnik ten pozwala przede wszystkim ocenić koszty eksploatacji jednostki. Jeśli znana jest pojemność zbiornika paliwa, czas pracy na jednym tankowaniu można również obliczyć na podstawie zużycia. Co prawda, liczby w charakterystyce są zwykle dość przybliżone, a w praktyce zużycie może nieznacznie różnić się od deklarowanego - zarówno w mniejszym, jak i większym kierunku. Niemniej jednak parametr ten dość dokładnie charakteryzuje ogólne „obżarstwo” minimyjki, całkiem możliwe jest porównanie różnych modeli ze sobą.

Akumulator

Technologia wykonania akumulatora z zestawu myjki z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz "Źródło zasilania").

Należy pamiętać, że większość urządzeń akumulatorowych korzysta z wymiennych zasilaczy i może być kompatybilna z różnymi typami baterii; jednak w tym przypadku mówimy o akumulatorze z zestawu. Dostępne opcje to:

- Ni-Cd. Jedna z najstarszych technologii akumulatorowych. Akumulatory niklowo-kadmowe są dość niezawodne, mają szeroki zakres temperatur i są niewrażliwe na ekstremalne temperatury. Ponadto takie akumulatory dobrze tolerują wysokie prądy ładowania i rozładowania, co umożliwia ich szybkie ładowanie i doskonale nadają się do zasilania potężnych urządzeń o dużym poborze prądu (takich jak silniki elektryczne). Jednocześnie takie elementy mają poważne wady. Pierwsza to tzw. „efekt pamięci”, zmniejszenie pojemności akumulatora w przypadku, gdy został naładowany przed całkowitym rozładowaniem. Uważa się jednak, że można to skompensować za pomocą wysokiej jakości kontrolerów ładowania i rozładowania. Drugi punkt to niepewność środowiskowa podczas produkcji i utylizacji.

- Ni-Mh. Udoskonalona różnorodność ogniw Ni-Cd, bardziej przyjazna dla środowiska i o lepszej wydajności. W szczególności, zachowując większość zalet oryginalnej technologii w takich akumulatorach, udało się osiągnąć niemal całkowite wyeliminowanie „efektu pamięci”. Co prawda, takie akumulatory kosztują trochę więcej.

- Li-Ion. Technologia pierwotnie stosow...ana w przenośnych gadżetach, takich jak smartfony i tablety, jednak ostatnio rozszerzona na inne rodzaje technologii. Jedną z kluczowych zalet akumulatorów litowo-jonowych jest ich duża pojemność oraz stosunkowo niewielkie rozmiary i waga. Jednocześnie zasilacze litowo-jonowe pracują gorzej przy dużych prądach, są wrażliwe na niskie i wysokie temperatury (a także ekstremalne temperatury) i są dość drogie.

- VRLA. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, takie jak stosowane w samochodach do zasilania rozruszników. Dokładniej, skrót VRLA oznacza tzw. akumulatory bezobsługowe - akumulatory z hermetycznie zamkniętą obudową i niewymagające sprawdzania gęstości elektrolitu, jego uzupełniania itp. Takie źródła zasilania są dość mocne i niezawodne, sprawdzają się nawet przy dużych prądach rozładowania. Z drugiej strony akumulatory VRLA wyróżniają się solidną wagą i mają określone zasady przechowywania - można je przechowywać tylko naładowane, w przypadku dłuższego pozostawienia w stanie rozładowanym następuje zasiarczenie płytek, co pogarsza właściwości akumulatora. Sytuację można poprawić ładując według specjalnej procedury, jednak nadal lepiej nie doprowadzać akumulatora do takiego stanu.

Pojemność akumulatora

Pojemność akumulatora zainstalowanego w myjce mini o odpowiedniej konstrukcji.

Pojemność akumulatora wpływa na czas pracy. Jednocześnie w praktyce nie ma sensu oceniać autonomii urządzenia za pomocą tego parametru. Faktem jest, że zależy to nie tylko od właściwości akumulatora, ale także od zużycia energii samej myjki mini - i jest to bezpośrednio określone przez charakterystykę wydajności. Tak więc parametr ten ma bardziej ogólny charakter informacyjny niż naprawdę istotny, a przy wyborze warto zwrócić uwagę nie na niego, ale na czas pracy zadeklarowany w charakterystyce (patrz poniżej).

Model akumulatora

Model akumulatora dostarczanego w zestawie z urządzeniem.

Te informacje są podane głównie dla modeli dostarczanych z jednym wymiennym akumulatorem (patrz „Akumulator z zestawu”). Znając model tego akumulatora, jeśli chcesz, możesz znaleźć szczegółowe informacje na jego temat i ocenić jego przydatność do określonych zadań. Funkcja ta może być szczególnie przydatna w przypadkach, w których spodziewane jest niestandardowe użytkowanie - na przykład duża liczba cykli ładowania-rozładowania z rzędu lub praca w niskich temperaturach. Ponadto pamiętaj, że w myjkach z wymiennymi akumulatorami zwykle stosuje się standardowe akumulatory, które nadają się również do niektórych innych urządzeń tej samej marki (przede wszystkim elektronarzędzi). W związku z tym dane dotyczące modelu tego akumulatora pozwalają ocenić, do jakich urządzeń nadal będzie pasować. A jeśli modele kompatybilnych akumulatorów nie są określone w charakterystyce urządzenia (patrz poniżej), wówczas informacja o akumulatorze z zestawu będzie również przydatna przy poszukiwaniu wymiennych/zapasowych źródeł zasilania.

Kompatybilne akumulatory

Modele akumulatorów, z którymi kompatybilny jest odpowiedni rodzaj myjki. Informacje te będą przydatne w przypadkach, gdy akumulator (akumulatory) trzeba dokupić osobno – na przykład, gdy narzędzie nie jest w ogóle wyposażone w akumulator, jeśli trzeba uzupełnić oryginalne wyposażenie, lub jeśli dotychczasowy akumulator został zepsuty.

Należy pamiętać, że oprócz tych informacji, w charakterystyce może również się podawać nazwa platformy akumulatorowej - ogólny standard zasilaczy, z którymi urządzenie jest kompatybilne (więcej szczegółów powyżej). Jeśli jednak to możliwe, warto skupić się na konkretnej liście kompatybilnych baterii - da to maksymalną gwarancję, że nie będzie problemów ze źródłem energii.

Czas pracy

Czas pracy myjki mini na jednym ładowaniu akumulatora.

Należy pamiętać, że w charakterystyce wskazuje się pewien umowny czas pracy - zwykle w trybie optymalnym (stosunkowo niskie obciążenie mechanizmów, dysza niewymagająca wysokiego ciśnienia itp.). W praktyce więc autonomia myjki mini może nieznacznie różnić się od wartości deklarowanej przez producenta. Niemniej jednak parametr ten umożliwia ocenę ogólnych możliwości urządzenia i porównanie go z innymi modelami: różnice w deklarowanym czasie pracy z reguły będą proporcjonalnie odpowiadać różnicy rzeczywistej autonomii.

Poziom hałasu

Najwyższy poziom hałasu emitowanego przez minimyjkę podczas normalnej pracy. Im niższy wskaźnik ten, tym wygodniejsze jest korzystanie z urządzenia, tym łatwiej jest z niego korzystać bez specjalnej ochrony słuchu; począwszy od określonych poziomów hałasu, stosowanie ochrony jest obowiązkowe (więcej na ten temat poniżej). Wszystko to jest szczególnie prawdziwe w świetle faktu, że minimyjki są dość hałaśliwym sprzętem – nawet najcichsze z takich urządzeń dają około 60 dB, co jest porównywalne z rozmową na podniesionych tonach z odległości około 1 m. W najbardziej hałaśliwych modelach wskaźnik ten osiąga 108 dB - jest to porównywalne z silnikiem ciągnika w odległości tego samego 1 m.

Przypomnijmy, że decybel jest wartością nieliniową i najlepiej oceniać konkretne wartości za pomocą tabel porównawczych. Takie tabele można znaleźć w dedykowanych źródłach. Tutaj zauważamy, że zgodnie z europejskimi normami sanitarnymi hałas 85 dB można słyszeć bez sprzętu ochronnego przez 8 godzin, 91 dB - 2 godziny, 97 dB - pół godziny, a 103 dB - tylko 7 minut. Dlatego przy wyborze urządzenia warto wziąć pod uwagę czas pracy z nim – przy dużym poziomie hałasu mogą być potrzebne słuchawki ochronne.

Kabel zasilający

Długość kabla zasilającego zapewnionego w minimyjce z silnikiem elektrycznym (patrz „Rodzaj silnika”). Im dłuższy przewód, tym bardziej zwrotne urządzenie, tym dalej można je zainstalować od gniazdka i tym mniej będziesz polegać na gniazdkach. Z drugiej strony długi kabel może powodować niedogodności, zaplątując się pod stopami; jednak wiele minimyjek z tą funkcją posiada system zwijania (patrz „Funkcje i możliwości”), który eliminuje tę wadę.
Filtry według parametrów
Cena
oddo zł
Marki
Typ silnika
Ciśnienie maksymalne
Dysze
Dodatkowe funkcje
Moc
Długość węża wysokociśnieniowego
Akumulator
Wydajność tłoczenia
Katalog myjek wysokociśnieniowych 2022 - nowości, hity sprzedaży, kupić myjki wysokociśnieniowe.