Ciemny motyw
Polska
Katalog   /   Motoryzacja   /   Car audio i elektronika   /  Alarmy samochodowe
Alarmy samochodowe 

Alarmy samochodowe: specyfikacje, typy, rodzaje

Rodzaj

Współczesne alarmy dzielą się na rodzaje w zależności od tego, do jakich pojazdów są przeznaczone.

- Samochodowy. Alarmy przeznaczone do użytku w samochodach. Zapewniają ochronę w dwóch głównych obszarach: przed nieautoryzowanym wejściem do kabiny pasażerskiej oraz przed nieautoryzowanym uruchomieniem silnika. Oczywiście konkretne możliwości dla każdego z tych obszarów mogą być różne.

- Motocyklowy. Alarmy do użytku na motocyklach. Z oczywistych względów głównym kierunkiem ochrony, w przeciwieństwie do alarmów samochodowych, jest ochrona przed nieautoryzowanym uruchomieniem silnika i/lub ruchem. Z reguły wyposażone są w czujnik wstrząsów/wibracji, syrenę (patrz "Zawartość zestawu"), mogą mieć też inne możliwości - np. układ przeciwporwaniowy (patrz "Funkcje").

Komunikacja

Format komunikacji alarmu zainstalowanego w samochodzie z brelokiem lub innym urządzeniem służącym do sterowania.

- Komunikacja jednokierunkowa. Przy tego rodzaju komunikacji użytkownik może jedynie wysyłać polecenia z pilota do alarmu – otwieranie i zamykanie auta, wyłączenie uruchomionego alarmu itp. Komunikacja w przeciwnym kierunku przez brelok nie jest dostępna, za powiadomienie odpowiadają sygnały dźwiękowe i świetlne samego samochodu - klakson, syrena, miganie reflektorów itp. Modele jednokierunkowe są niedrogie i dostępne, ale słabo sprawdzają się w sytuacjach, gdy samochód jest poza zasięgiem wzroku/słuchu - na przykład podczas przechowywania samochodu na parkingu daleko od domu lub w garażu.

- Komunikacja dwukierunkowa. Modele umożliwiające komunikację w obie strony – zarówno przekazywanie poleceń z pilota do alarmu, jak i wysyłanie różnych powiadomień z alarmu do pilota. Ponadto ten kanał komunikacyjny można uzupełnić o moduł GSM (patrz niżej). W każdym razie komunikacja dwukierunkowa oferuje wiele zalet i dodatkowych możliwości w porównaniu z komunikacją jednokierunkową. Na przykład w późniejszym czasie można wyłączyć syrenę, aby nie przeszkadzać innym, a jednocześnie na pewno odbierać sygnały alarmowe; gdy syrena jest włączona, zduplikowanie sygnału alarmowego na pilocie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie Twój samochód „krzyczy” itp. Główną wadą modeli dwukierunkowy...ch jest wyższy koszt.

- Bez breloka. Ta kategoria obejmuje wszystkie modele alarmów samochodowych, które w ogóle nie zakładają użycia breloków. Jedną z najpopularniejszych opcji w takich urządzeniach jest sterowanie z telefonu komórkowego za pośrednictwem modułu GSM; taka komunikacja jest ogólnie podobna do dwukierunkowej (patrz wyżej), jest ona opisana bardziej szczegółowo w paragrafie „Moduł GSM”. Ponadto można używać kart (patrz „Funkcje”), a także przycisków bezpośrednio na kluczyku zapłonu; pierwsza opcja zakłada komunikację jednokierunkową (patrz również powyżej), a druga może działać zarówno w jednym, jak i w obu kierunkach. Specyficzna kombinacja tych metod komunikacji w różnych modelach jest różna i to od tej kombinacji w dużej mierze zależą cechy sterowania alarmem.

Moduł GSM

Obecność modułu sieci komórkowej GSM w konstrukcji alarmu.

Takie wyposażenie daje alarmowi możliwość wysyłania powiadomień i różnych danych (np. o lokalizacji samochodu) na telefon komórkowy użytkownika oraz odbierania poleceń z tego telefonu przez sieć komórkową. Moduły GSM z definicji zapewniają komunikację dwukierunkową, jednak można je znaleźć zarówno w alarmach „czysto dwukierunkowych”, jak i alarmach bezkluczowych (patrz „Rodzaj komunikacji”). Główną przewagą GSM nad bezpośrednią komunikacją przez kanał radiowy (poprzez breloczek) jest jego praktycznie nieograniczony zasięg: samochód może znajdować się nawet po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, najważniejsze jest to, że znajduje się w zasięgu GSM. Ponadto takiego sygnału nie można zeskanować. Z drugiej strony korzystanie z telefonii komórkowej wiąże się z dodatkowymi kosztami – opłatami za usługi transmisji danych, a w przypadku wyczerpania środków na koncie funkcja ta może stać się bezużyteczna. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie samochodu breloczek lub inne urządzenie z bezpośrednią komunikacją jest wygodniejsze niż telefon komórkowy: przekazywanie poleceń przez sieć komórkową zajmuje pewien czas, a na breloczek alarm reaguje błyskawicznie. Dlatego funkcja ta jest wykorzystywana głównie jako pomocnicza, uzupełniająca sterowanie główne (pilot, kartę itp.).

Sposób pracy za pośrednictwem sieci GSM może być różny: niektóre modele alarm...ów wykorzystują komunikację głosową (zwykle z kontrolą tonową z przycisków telefonu), inne działają za pośrednictwem specjalnych aplikacji mobilnych. Pierwsza opcja jest mniej wygodna, ale bardzo wszechstronna: umożliwia pracę z dowolnego urządzenia mobilnego, nawet najprostszego. Druga metoda zapewnia więcej dodatkowych funkcji, ale wymaga smartfona z odpowiednim systemem operacyjnym.

Obsługa 4G/LTE

Obsługa 4G/LTE oznacza obecność modułu mobilnego czwartej generacji, który zapewnia połączenie internetowe z prędkością do 100 Mb/s. Duża prędkość wymiany danych pozwala alarmowi samochodowemu na szybkie przesłanie danych do serwera bezpieczeństwa obsługiwanego przez użytkownika.

Moduł GPS

Obecność modułu nawigacji satelitarnej GPS w konstrukcji alarmu.

Sam taki moduł jest odpowiedzialny tylko za określenie aktualnych współrzędnych geograficznych alarmu (i odpowiednio samochodu, w którym jest zainstalowany), ale dalsze wykorzystanie takich danych zależy od modelu alarmu i zapewnionych w nim możliwości. Dane GPS można wykorzystać w szczególności do klasycznej nawigacji (za pomocą komputera pokładowego, zaawansowanego magnetofonu itp.), jak również do odnalezienia skradzionego samochodu (w trybie nadajnika GPS).

Liczba niezależnych stref bezpieczeństwa

Liczba niezależnych stref bezpieczeństwa przewidzianych w systemie alarmowym.

Każda niezależna strefa ma swój własny zestaw czujników - na przykład jedna strefa może obejmować drzwi, druga - bagażnik, trzecia - maskę itp. Umożliwia to w szczególności ustalenie, w którym miejscu podjęto próbę włamania, nastąpiło uderzenie itp., i podanie odpowiedniego sygnału – aż do wskazania konkretnego miejsca aktywacji na wyświetlaczu dwukierunkowego pilota (patrz „Rodzaj komunikacji”). Ponadto dla poszczególnych stref bezpieczeństwa można przewidzieć osobne uzbrajanie/rozbrajanie lub różnicę czasu. Na przykład przez automatyczne uzbrajanie (patrz „Ochrona i bezpieczeństwo”) alarm drzwi może włączać się natychmiast, a bagażnika jakiś czas później, co pozwoli spokojnie odebrać rzeczy stamtąd.

Najprostsze nowoczesne alarmy samochodowe mają 1 - 2 strefy bezpieczeństwa, w zaawansowanych modelach liczba ta może przekroczyć półtora tuzina (co pozwala w szczególności zapewnić własną strefę bezpieczeństwa dla każdych drzwi).

Ochrona i zabezpieczenia

- Tryb cichej ochrony. Ten tryb zakłada całkowity brak sygnałów dźwiękowych w przypadku alarmu. W modelach z komunikacją jednokierunkową (patrz „Rodzaj komunikacji”) ostrzeżenie jest zwykle realizowane za pomocą sygnałów świetlnych (migania reflektorów), przy czym powiadomienie dwukierunkowe jest wysyłane do breloka lub innego urządzenia. W każdym razie tryb cichy może być bardzo przydatny, gdy nadmierny hałas jest niepożądany - na przykład w nocy, kiedy syrena może przeszkadzać ludziom wokół Ciebie.

- Ciche uzbrajanie/rozbrajanie. Możliwość cichej aktywacji i dezaktywacji trybu ochrony, gdy alarm informuje o zmianie trybu pracy jedynie za pomocą sygnałów świetlnych lub powiadomień na breloku (lub innym urządzeniu sterującym). Funkcja ta będzie bardzo przydatna, jeśli potrzebujesz zachować ciszę (na przykład o późniejszej porze dnia lub wcześnie rano), lub jeśli nie chcesz dawać innym (w tym ewentualnym intruzom) niepotrzebnych sygnałów o stanie samochodu.

- Automatyczne uzbrajanie. Możliwość automatycznego uzbrajania autoalarmu. Z reguły dzieje się to po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu wszystkich drzwi. Znaczenie tej funkcji składa się z dwóch głównych punktów. Po pierwsze, zmniejsza prawdopodobieństwo zapomnienia o uzbrojeniu i pozostawieniu auta bez ochrony. Po drugie, automatyczne uzbrajanie eliminuje konieczność ponownego wysyłania sygnałów z pilota i utr...udnia intruzom próby odczytania sygnału za pomocą skanera.

- Opóźnienie uzbrajania. Możliwość odroczenia automatycznego uzbrojenia pojazdu (patrz wyżej) na pewien czas - zwykle w ciągu kilku minut. Funkcja ta przyda się szczególnie wtedy, gdy po wyjściu z auta często trzeba do niego wracać – np. po jakieś rzeczy.

- Uzbrajanie podczas pracy silnika. Możliwość uzbrojenia alarmu podczas pracy silnika samochodu. Funkcja ta może być bardzo przydatna, jeśli musisz wysiąść, pozostawiając samochód bez opieki, a wyłączanie silnika jest niepożądane - na przykład, jeśli jest on włączony w celu rozgrzania się przed pilną podróżą.

- Ochrona obwodowa. Ochrona obwodowa zapewnia ochronę przed nielegalnym wejściem do samochodu: alarm z tą funkcją jest w stanie zareagować na otwarcie drzwi, a w przypadku zastosowania dodatkowych wyłączników krańcowych (patrz "Zawartość dostawy") - również na otwarcie maski i/lub bagażnika. W takim przypadku sygnał może zostać wyzwolony nie tylko podczas bezpośredniego otwierania, ale także podczas próby otwarcia.

- Układ przeciwporwaniowy (Anti-Hi-Jack). Możliwość blokowania silnika lub sterowania w przypadku uprowadzenia pojazdu lub wyciągnięcia kierowcy siłą z auta. Konkretna implementacja tej funkcji może się różnić. Na przykład niektóre modele alarmów zapewniają ochronę przed napadem: jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte przy włączonym zapłonie, timer zacznie odliczać, a jeśli po chwili kierowca nie wyłączy Anti-Hi-Jack (naciskając tajny przycisk, wprowadzając kod lub w inny sposób niedostępny napastnikowi) system blokuje samochód. W innych modelach funkcję tę można aktywować zdalnie – np. sygnałem z telefonu komórkowego. Blokowaniu mogą towarzyszyć również inne działania systemu - na przykład włączenie syreny lub zablokowanie drzwi w celu aresztowania napastnika.

- Rozbrajanie w dwóch etapach (AV). Korzystając z tej funkcji, aby całkowicie rozbroić samochód, należy dwukrotnie wydać polecenie z urządzenia sterującego: pierwsze polecenie odblokowuje tylko drzwi kierowcy, a pozostałe otwiera dopiero drugie naciśnięcie przycisku. W ten sposób zapewniona jest ochrona przed złodziejami i innymi napastnikami, którzy mogą wejść do auta przez niekontrolowane przez kierowcę drzwi.

Funkcje

- Tryb serwisowy (Valet). Specjalny tryb pracy, w którym wszystkie sygnały i ostrzeżenia są wyłączone, jednak (w niektórych modelach) nadal możliwe jest sterowanie zamkami samochodu poprzez alarm. Funkcja ta jest wygodna podczas korzystania z usług serwisów samochodowych, myjni samochodowych i innych usług, gdy całkowicie „legalne” czynności z samochodem mogą być odbierane przez system alarmowy jako oznaki włamania i powodować fałszywe alarmy. Gdy system pracuje w trybie Valet, kierowca nie musi zostawiać pilota zdalnego sterowania personelowi centrum serwisowego, co minimalizuje prawdopodobieństwo przeskanowania sygnału.

- Sterowanie standardowym brelokiem. Możliwość sterowania funkcjami alarmu za pomocą standardowego kluczyka lub breloka samochodowego.
Współczesne samochody i inne pojazdy wyposażane są w coraz bardziej skomplikowane systemy elektroniczne, a do sterowania tymi systemami często wykorzystywany jest standardowy kluczyk lub brelok. Ten sam kluczyk/brelok może służyć do sterowania autoalarmami. Oczywiście konkretna funkcjonalność takich modeli może być różna, warto wyjaśnić to osobno. To samo dotyczy kompatybilności sygnalizacji z konkretnym kluczykiem lub brelokiem – różni producenci mogą stosować różne standardy komunikacji, a obsługę tego standardu przez wybrany autoalarm warto wyjaśnić osobno.
Główne zalety tej funkcji to przede wszystkim to, że zmniejsza liczbę breloków...wykorzystywanych do sterowania funkcjami samochodu, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie wszystkich "sztuczek" zwykłych breloków/kluczyków, oryginalnie zapewnionych przez producenta. Ponadto wielu kierowców subiektywnie lubi markowe breloki i kluczyki ze względu na obecność symboli konkretnej marki samochodu.

- Sterowanie podnośnikami szyb. Możliwość sterowania podnośnikami szyb samochodowych poprzez autoalarm. Dzięki tej funkcji kierowca może zdalnie podnosić i opuszczać szyby samochodu za pomocą breloka lub innego urządzenia sterującego. Taka możliwość może się przydać np. jeśli auto jest już zamknięte, ale szyby nie są do końca podniesione: zamiast rozbrajać auto i dostać się do przycisków sterujących podnośnikami szyb, można po prostu wydać komendę z pilota.

- Sterowanie otwarciem bagażnika. Możliwość sterowania otwarciem bagażnika samochodu poprzez alarm samochodowy, z breloka lub innego urządzenia sterującego. Funkcja ta z reguły umożliwia otwieranie i zamykanie bagażnika bez rozbrojenia drzwi (i innych obszarów samochodu) oraz bez wchodzenia do wnętrza. Może to być wygodniejsze, a czasem nawet bezpieczniejsze niż praca z bagażnikiem w zwykły sposób.

- Ryglowanie drzwi podczas jazdy. Możliwość automatycznego ryglowania drzwi auta po rozpoczęciu jazdy. Funkcja ta zmniejsza ryzyko napadu na samochód, gdy napastnik dostanie się do przedziału pasażerskiego, po prostu otwierając odblokowane drzwi - na przykład podczas zatrzymywania się na światłach. Oczywiście centralny zamek można zamknąć z fotela kierowcy i ręcznie; jednak o tym można zapomnieć, a automatyczne ryglowanie działa bez ingerencji kierowcy.

- Tryb "Panic". Obecność w autoalarmie trybu „Panic” pozwala kierowcy na ręczne włączenie sygnału alarmowego – za pomocą syreny, sygnałów świetlnych, zablokowania silnika itp. Funkcja ta może być przydatna, gdy kierowca zobaczy podejrzane osoby przy swoim samochodzie – w celu odstraszenia potencjalnych porywaczy, a także w innych sytuacjach, gdy trzeba zwrócić uwagę innych na samochód. Ponadto w przypadku braku funkcji „Znajdź samochód” (patrz poniżej) jej rolę może pełnić krótkotrwała aktywacja trybu „Panic”.

- Funkcja „Oświetlenie wnętrza”. Alarmy z tą funkcją są w stanie sterować oświetleniem wnętrza, zapewniając kierowcy i pasażerom dodatkowy komfort. Na przykład, gdy drzwi są otwarte, oświetlenie może się włączyć, ułatwiając pozycjonowanie i orientację w kabinie, a po rozpoczęciu jazdy i zamknięciu drzwi przy wyłączonym zapłonie może zgasnąć. Włączanie i wyłączanie światła często odbywa się płynnie, unikając nagłych przejść i ułatwiając oczom przyzwyczajenie się.

- Funkcja „Odprowadź mnie do domu”. Dzięki tej funkcji alarm może sterować reflektorami w taki sposób, aby (przy wyłączonym silniku) nie wyłączały się od razu, ale jakiś czas po naciśnięciu włącznika i zamknięciu drzwi. W ten sposób możesz wykorzystać reflektory samochodu do podświetlenia w ciemności - na przykład, jeśli musisz przejść od samochodu do wejścia na ciemnym dziedzińcu po nierównym asfalcie. Czas wyłączania reflektorów „towarzyszących” wynosi zwykle około pół minuty - z reguły wystarcza to do opisanych celów.

- Funkcja „Wyszukiwanie pojazdu”. Funkcja ta polega na tym, że na polecenie z pilota alarm daje kilka krótkich sygnałów (świetlnych lub dźwiękowych, a w trybie cichym tylko sygnałów świetlnych), sygnalizując kierowcy położenie samochodu lub motocykla. Może się to przydać np. na rozległym parkingu hipermarketu lub kompleksu rozrywkowego, gdzie pojazd może zgubić się wśród innych samochodów i „ręczne” wyszukiwanie (zwłaszcza jeśli trzeba nosić zakupy lub przetaczać wózek) w tej chwili może być dość nużące.

- Funkcja Hands Free (zamek). Funkcja ta umożliwia kierowcy obsługę alarmu bez użycia breloka. Za sterowanie trybem pracy odpowiada specjalna karta, którą kierowca może mieć przy sobie, oraz system czujników, który reaguje na zbliżanie się i odległość od karty. Dzięki temu, gdy osoba z kartą odejdzie od samochodu na pewną odległość, alarm zostanie automatycznie uzbrojony, a po zauważeniu pojawienia się karty w zasięgu czujników zostaje on rozbrojony. Ten format pracy pozwala kierowcy mieć wolne ręce i nie przejmować się brelokiem; ponadto wymiana danych między systemem a kartą jest minimalna, co sprawia, że skanowanie jest prawie niemożliwe.

- Automatyczne uruchamianie silnika według napięcia sieci pokładowej. Możliwość zastosowania autoalarmu do automatycznego uruchamiania silnika w przypadku znacznego spadku napięcia akumulatora. Taka sytuacja może powstać w szczególności podczas długiej bezczynności samochodu, zwłaszcza w chłodne dni. Wyczerpany akumulator jest obarczony nie tylko problemami podczas uruchamiania samochodu: często z niego zasilane są alarmy samochodowe, wobec czego po wyczerpaniu ładunku samochód może pozostać niestrzeżony. Aby tego uniknąć, przewidziano taką możliwość: ustalając spadek napięcia bliski krytycznemu, alarm uruchamia na jakiś czas silnik, ładując akumulator z autogeneratora i zapobiegając opisanym problemom. Należy pamiętać, że korzystanie z tej funkcji wiąże się z pewnymi ograniczeniami i środkami ostrożności; więcej szczegółów patrz wyżej, w paragrafie „Automatyczny rozruch silnika względem temperatury”.

- Funkcja „Wywołanie kierowcy”. Funkcja ta umożliwia osobie znajdującej się w samochodzie lub w jego wnętrzu wysłanie sygnału wywołania do breloka znajdującego się u kierowcy. Zwróć uwagę, że przycisk wywołania jest najczęściej instalowany w kabinie z myślą o pasażerach; może jednak się zapewniać lokalizacja zewnętrzna, umożliwiająca wywołanie kierowcy nawet wtedy, gdy samochód jest zamknięty. W tym drugim przypadku miejsce instalacji czujnika wywołania jest zwykle oznaczone naklejką z odpowiednim napisem, na przykład „Aby wywołać kierowcę, zapukaj trzy razy”; sposób wywołania jest dobrany w taki sposób, aby system alarmowy mógł jednoznacznie odróżnić go od próby otwarcia lub przypadkowego uderzenia w samochód. Tak czy inaczej, funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z komunikacją dwukierunkową (patrz "Rodzaj komunikacji"). W tym przypadku mówimy o osobnym sygnale wywołania, a nie o ogólnym sygnale alarmowym, co pozwala kierowcy na dokładniejszą ocenę sytuacji (i oszczędza mu nerwów). „Wywołanie kierowcy” może się przydać np. w sytuacji, gdy pasażer, który pozostał w aucie, źle się poczuł, lub gdy samochód został ustawiony w taki sposób, że blokuje wyjazd innym pojazdom. W tym drugim przypadku sumienni kierowcy zostawiają na szybie notatkę z numerem telefonu komórkowego, ale jeśli funkcja ta jest dostępna, można obejść się bez notatki – najważniejsze, żeby zasięg breloka był wystarczający.

- Bluetooth Smart. Funkcja ta pozwala użytkownikowi używać smartfona ze specjalną aplikacją jako breloka do dostępu do samochodu. Jednocześnie zgodnie z nazwą komunikacja odbywa się przez Bluetooth, dzięki czemu takie uwierzytelnianie działa nawet przy braku sieci komórkowej (np. w garażu podziemnym). Wygoda takiego sterowania alarmem jest oczywista: nie musisz nosić ze sobą dodatkowego przedmiotu (breloka czy zamka), a prawdopodobieństwo zapomnienia gdzieś smartfona jest znacznie mniejsze niż prawdopodobieństwo nie zabrania ze sobą tego samego breloka. Jednocześnie prawdopodobieństwo przechwycenia sygnału sterującego według producentów jest praktycznie zerowe. W niektórych modelach uwierzytelnianie właściciela i rozbrojenie może odbywać się w pełni automatycznie, gdy smartfon zbliży się na określoną odległość. Inne funkcje (na przykład przesyłanie danych diagnostycznych) mogą być również realizowane przez Bluetooth Smart, w zależności od modelu. Główną wadą jest to, że alarmy z Bluetooth Smart są drogie. Ponadto ta technologia nie jest kompatybilna z każdym smartfonem, ten punkt warto wyjaśnić osobno.

- Diagnozowanie usterek. Możliwość wykorzystania alarmów do wykrywania różnych awarii i usterek. Implementacja i możliwości tej funkcji mogą się różnić w zależności od modelu. Najczęściej funkcja ta zakłada co najmniej autodiagnostykę: alarm „odpytuje” czujniki sygnałami serwisowymi i jeśli któryś z nich zawiedzie, powiadamia o tym użytkownika. Mogą jednak zapewniać się szersze możliwości, takie jak odbieranie danych z własnych czujników samochodu (np. o spadku lub całkowitym zaniku napięcia akumulatora). Pozwala to nie tylko monitorować stan techniczny auta, ale także zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – np. spadek poziomu benzyny w baku może świadczyć o jego opróżnianiu.

Automatyczne uruchamianie

Możliwości automatycznego uruchamiania i wyłączania silnika, przewidziane w alarmie. W niektórych przypadkach korzystanie z automatyzacji jest znacznie łatwiejsze, wygodniejsze, a nawet bardziej niezawodne niż ręczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika.

- Automatyczne uruchamianie według timera. Alarmy z tą funkcją są w stanie automatycznie uruchomić silnik samochodu o określonej przez kierowcę godzinie. Funkcja ta pozwala w szczególności zapewnić dodatkowy komfort i zaoszczędzić czas na rozgrzanie: ponieważ właściciel nie musi być obecny w samochodzie do uruchamiania silnika, on może podejść później, wsiąść do już rozgrzanego samochodu i natychmiast pojechać.

- Automatyczne uruchamianie według temperatury. Możliwość użycia alarmu do automatycznego uruchamiania silnika w celu rozgrzania - jeśli jego temperatura spadnie poniżej określonych wartości. Funkcja ta jest przeznaczona na zimę, kiedy samochód musi stać na zewnątrz przez długi czas (na przykład całą noc). Uruchamianie schłodzonego, a tym bardziej „zamrożonego” silnika wiąże się z szeregiem problemów: olej staje się gęstszy, a akumulator może się wyczerpać i wytwarzać słabszy prąd niż powinien. Aby uniknąć takich problemów, niektóre alarmy samochodowe są wyposażone w funkcję automatycznego uruchamiania według temperatury: gdy temperatura silnika spadnie poniżej określonego poziomu, system automatycznie uruchomi go w celu rozgrzania. G...warantuje to utrzymanie odpowiedniej temperatury do wygodnego uruchomienia silnika w dowolnym momencie. Z drugiej strony paliwo zużywa się na regularne rozgrzewanie silnika, a w zamkniętych pomieszczeniach i innych miejscach, w których spaliny są niepożądane (lub wręcz niebezpieczne), funkcja ta ma słabe zastosowanie. W związku z tym większość alarmów z tą funkcją ma ograniczenia związane z oszczędnością paliwa - na przykład uruchamianie nie więcej niż określoną liczbę razy podczas jednego postoju lub maksymalny czas pracy silnika na rozgrzanie.

- Według napięcia sieci pokładowej. Automatyczne uruchomienie silnika samochodu w przypadku spadku napięcia sieci pokładowej (a właściwie akumulatora samochodowego) do pewnego poziomu. Korzystając z tej funkcji można uniknąć spadku poziomu naładowania akumulatora i związanych z tym problemów, które mogą obejmować nie tylko uruchomienie „na pych” lub z zapalniczki innego pojazdu, ale także całkowite wyłączenie alarmu (jeśli nie ma autonomicznego zasilania). Oczywiście praca automatycznego uruchamiania wymaga dodatkowego zużycia paliwa, ale zwykle takie alarmy mają szereg ograniczeń mających na celu minimalizację takich kosztów. Natomiast podczas parkowania samochodu w zamkniętym pomieszczeniu z tej funkcji należy korzystać ostrożnie - wymaga dobrej wentylacji, w przeciwnym razie okresowe włączanie silnika doprowadzi do nagromadzenia spalin.

- Tryb timera turbo. Możliwość pracy alarmu jako timera dla silnika wyposażonego w układ turbodoładowania. Podczas jazdy turbosprężarka może osiągać wysokie temperatury, a obieg oleju niezbędnego do wydajnego chłodzenia zapewnia praca silnika. Jeśli wyłączysz samochód zaraz po jeździe, rozgrzana sprężarka faktycznie straci główny układ chłodzenia, co może doprowadzić do jej uszkodzenia, a nawet awarii. W związku z tym zasady eksploatacji silników z turbodoładowaniem nakazują po zatrzymaniu pracę silnika na biegu jałowym przez pewien czas w celu schłodzenia układu turbodoładowania. Jednak kierowca nie zawsze ma czas, aby poczekać, aż sprężarka ostygnie. Timer turbo „ułatwia życie” kierowcom samochodów z turbodoładowaniem: utrzymuje silnik włączony przez pewien czas po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, po czym automatycznie wyłącza silnik. Eliminuje to konieczność czekania bez wyjmowania kluczyka ze stacyjki i ręcznego sterowania czasem bezczynności.

- Obsługa Webasto. Obsługa przez alarm samochodowy urządzeń firmy Webasto, a dokładniej markowego protokołu W-bus. Firma Webasto znana jest przede wszystkim jako producent podgrzewaczy do samochodów, jednak oprócz tego produkuje wiele innych podzespołów, głównie do celów „klimatycznych” – klimatyzatory, szyberdachy itp. W związku z tym obsługa Webasto pozwala na podłączenie alarmu do urządzeń przez W-bus i sterowanie tym sprzętem za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że kontrolery W-bus są również produkowane osobno, jednak zwykle łatwiej i bardziej niezawodnie jest od razu kupić kompatybilny alarm. - Obsługa przez alarm funkcji „Start/Stop”. Funkcja ta ma głównie na celu umożliwienie kierowcy uruchomienia silnika bez użycia kluczyka, po prostu przez naciśnięcie specjalnego przycisku. Jednocześnie niektóre modele są przeznaczone do montażu w samochodzie, w którym początkowo przewidziany jest taki przycisk i chodzi tylko o kompatybilność z systemem bezkluczykowego startu; inne są wyposażone we własny przycisk i mogą być nawet instalowane w samochodach uruchamianych początkowo tylko z kluczykiem.
Dodatkowo modele z funkcją „Start/Stop” mogą posiadać funkcję zdalnego uruchamiania silnika na polecenie z pilota. Może to być przydatne na przykład w celu zaoszczędzenia czasu na rozgrzanie samochodu przed jazdą w chłodne dni: można uruchomić silnik bez wychodzenia z domu, a następnie usiąść w już rozgrzanym aucie.

- Obsługa automatycznej skrzyni biegów. Kompatybilność alarmu z automatycznymi skrzyniami biegów.
Takie systemy są strukturalnie bardziej złożone niż tradycyjne mechaniczne skrzynie biegów, są ściśle powiązane z elektroniką i sterowaniem samochodu. Dlatego, aby funkcje automatycznego uruchamiania działały poprawnie w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, konieczne jest, aby ten rodzaj skrzyni biegów był początkowo wspierany przez alarm. Jeśli alarm obejmuje tylko blokady i inne funkcje niezwiązane z samym silnikiem, funkcja ta nie jest wymagana.

- Obsługa silników o zapłonie samoczynnym. Funkcja ta jest wskazywana w przypadku alarmów samochodowych ze specjalnym trybem uruchamiania silników Diesla. Jedną z różnic między takimi silnikami a silnikami benzynowymi jest to, że wykorzystują one tzw. świece żarowe. Do normalnej pracy silnika wysokoprężnego konieczne jest podgrzanie takich świec do temperatury roboczej; podgrzewanie rozpoczyna się natychmiast po włączeniu zapłonu, ale zajmuje to trochę czasu. Te momenty są brane pod uwagę w trybie „diesel”: alarm najpierw włącza zapłon i wydaje polecenie startu dopiero po zgaśnięciu wskaźnika podgrzewania świec żarowych.

Zasięg sterowania

Maksymalna odległość, na jaką można sterować alarmem ze standardowego breloka. Innymi słowy, jest to najdłuższa odległość, z której kierowca może dać systemowi sygnał sterujący. Parametr ten należy odróżniać od zasięgu odbioru (patrz niżej): ze względu na niewielkie rozmiary nadajniki w brelokach są wykonane stosunkowo słabe, a zasięg sterowania z breloka nieuchronnie okazuje się mniejszy niż zasięg odbioru sygnałów do breloka (jeśli ten ostatni jest w ogóle dostępny w tym modelu).

Przy wyborze według tego parametru należy pamiętać, że zasięg sterowania jest wskazywany dla idealnych warunków - czyli linii wzroku z minimalnymi zakłóceniami. Rzeczywisty zasięg pilota będzie nieuchronnie mniejszy, szczególnie w warunkach obfitości przeszkód. Jednocześnie nowoczesne alarmy samochodowe mają najczęściej dość imponujące wskaźniki zasięgu. Tak więc odległość mniejszą niż 500 m w tym sensie uważa się za raczej małą; 500 – 750 m jest wartością średnią, 750 – 1000 m jest powyżej średniej, a w niektórych modelach podawany jest zasięg powyżej 1 km.

Zasięg odbioru

Maksymalny zasięg, w jakim standardowy pilot w systemie dwukierunkowym (patrz „Typ komunikacji”) może odbierać sygnały z centrali alarmowej. Innymi słowy, jest to najdłuższy dystans, na którym kierowca może otrzymywać powiadomienia z alarmu samochodowego na brelok.

Wybierając według tego wskaźnika, należy pamiętać, że zakres sterowania jest wskazywany dla idealnych warunków - czyli w bezpośredniej linii wzroku z minimalnymi zakłóceniami. Rzeczywisty zasięg systemu będzie nieuchronnie mniejszy, zwłaszcza w warunkach obfitości przeszkód. Jednocześnie główne jednostki sygnalizacyjne mogą być wyposażone w dość mocne nadajniki zdolne do skutecznego „dosięgnięcia” breloków na duże odległości. W związku z tym deklarowany zasięg odbioru okazuje się zwykle średnio dwukrotnie większy niż zasięg sterowania (patrz wyżej), a nawet w stosunkowo prostych modelach może przekraczać 1 km.

Wyświetlacz

Wyświetlacz to jeden z najwygodniejszych sposobów wyświetlania różnych powiadomień, może współpracować z niemal każdym rodzajem informacji wizualnej, istotnej dla współczesnych alarmów samochodowych. Mówiąc prościej, wyświetlacz może pokazywać zarówno liczby (na przykład dane z timera automatycznego uruchamiania, patrz „Funkcje”), jak i tekst (na przykład napis „Wywołanie”) oraz dane graficzne (takie jak schemat auta pokazujący stan każdej ze stref ochrony). Dzięki temu breloki z ekranami doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wielofunkcyjnych i zaawansowanych alarmach; jednak ta wszechstronność wpływa również na cenę.

Zwróć uwagę, że funkcja ta występuje tylko w modelach z dwukierunkową komunikacją (patrz wyżej) - po prostu nie ma sensu wyposażać jednokierunkowego breloka w wyświetlacz.

Zabezpieczenie przed skanowaniem

Alarm posiada Zabezpieczenie przed skanowaniem; jeżeli w charakterystyce określa się rodzaj takiej ochrony, jest on również podany w niniejszym paragrafie.

Skanowanie jest wykorzystywane przez złoczyńców do przechwytywania sygnału sterującego z pilota; fałszując taki sygnał, porywacz może bezpiecznie otworzyć samochód. W związku z tym zabezpiecznie to ma na celu zapobieganie takim włamaniom. Jego głównymi typami w dzisiejszych czasach są kod dynamiczny i kod dialogowy, oto cechy każdej z tych metod:

- Kod dynamiczny. Ogólna zasada kodowania dynamicznego polega na tym, że za każdym naciśnięciem przycisku, aby włączyć lub wyłączyć alarm, breloczek daje nowy, niepowtarzalny sygnał. Najczęściej używanym algorytmem do tego jest Keelog; zakłada, że sygnał z pilota zawiera dane o numerze seryjnym urządzenia, liczbie naciśnięć oraz tajnym kodzie, który centralka również „zna” (kod ten jest przypisany fabrycznie i jest unikalny dla każdego alarmu). Według numeru seryjnego system dokonuje ogólnej identyfikacji breloka, licznik naciśnięć potwierdza, że sygnał nie został wysłany wcześniej, a tajny kod pełni rolę klucza szyfrującego. Tak więc, nawet jeśli atakujący przechwyci i skopiuje sygnał z pilota, sygnał ten będzie nieaktualny i odpowiednio bezużyteczny; i niemożliwe jest rozszyfrowanie tego sygnału i odtworzenie pożądanego wariantu bez tajnego kodu.
Główną za...letą systemów z dynamicznym kodowaniem jest prostota i odpowiednio niski koszt. Jednak ta metoda sama w sobie jest mniej doskonała niż kod dialogowy, zapewnia niższy stopień ochrony przed przechwyceniem i włamaniem - przy pomocy tzw. dynamicznego chwytacza kodu z zagłuszaczami atakujący może nadal pod pewnymi warunkami przechwycić kod sterujący i otworzyć samochód. Co prawda, ta procedura jest dość skomplikowana i nie daje gwarancji; więc ogólnie kod dynamiczny jest dobrą opcją dla niedrogich samochodów, które nie są szczególnie atrakcyjne dla profesjonalnych porywaczy. Ale dla maksymalnej ochrony nadal lepiej jest używać systemów dialogowych.

- Kod dialogowy. Zabezpieczenie, działające na zasadzie rozpoznania „przyjaciel czy wróg”: przed podaniem sygnału sterującego pilot i jednostka centralna wymieniają dane serwisowe, identyfikując się nawzajem i upewniając się, że sygnał pochodzi od prawowitego właściciela. Odbywa się to w następujący sposób. Po naciśnięciu przycisku na pilocie wysyła on żądanie połączenia z danymi o jego numerze seryjnym. Jednostka centralna sprawdza numer seryjny i jeśli wynik testu jest pozytywny, wysyła losowo wygenerowany numer do pilota. Pilot przetwarza tę liczbę zgodnie z określonym algorytmem i wysyła wynik (wraz z prośbą o działanie) do jednostki centralnej, która wykonuje obliczenia według tego samego algorytmu; jeśli wyniki się zgadzają, ochrona daje zielone światło dla polecenia. Algorytm użyty do obliczeń jest unikalny w każdej indywidualnej sygnalizacji, a do szyfrowania przesyłanych danych wykorzystywane są tzw. algorytmy haszujące. Dzięki temu kod dialogowy jest prawie niemożliwy do złamania: w tym celu atakujący musi przechwycić 3 pakiety danych (żądanie, zagadka, odpowiedź) i odszyfrować 2 z nich, nie znając klucza (osadzonego w samym alarmie i niedostępnego bez fizycznego dostępu do urządzenia) takie odszyfrowanie jest w naszych czasach niedostępne nawet dla najpotężniejszych komputerów.
Systemy dialogowe są oczywiście nieco droższe od dynamicznych, ale jest to z nawiązką równoważone wysokim stopniem bezpieczeństwa.

Sygnał wibracyjny

Funkcja ta jest całkowicie analogiczna do sygnału wibracyjnego używanego we współczesnych telefonach komórkowych. Jej celem jest ostrzeganie w sytuacjach, w których powiadomienia dźwiękowe są niepożądane lub nieskuteczne. Jako przykład takich warunków można przytoczyć w szczególności wykłady i inne wydarzenia, w których ma się wyłączyć dźwięk, lub hałaśliwe otoczenie (sale koncertowe, kluby itp.), gdzie wibrujący brelok w kieszeń jest wyczuwalny lepiej niż pisk jego głośnika.

Wskaźnik naładowania akumulatora i paliwa

Możliwość wyświetlenia na breloku danych o stanie naładowania akumulatora oraz ilości paliwa w baku samochodu.

Z oczywistych względów funkcja ta występuje tylko w modelach z komunikacją dwukierunkową (patrz „Typ komunikacji”). Znacznie ułatwia monitorowanie stanu auta: dużo łatwiej, wygodniej, a czasem nawet bezpieczniej sprawdzić zapasy energii i paliwa za pomocą breloka niż iść po to do auta, odpalać silnik i sprawdzać dane na desce rozdzielczej. W niektórych przypadkach taka funkcja może nawet ostrzegać o włamaniu (na przykład, jeśli ktoś próbuje spuścić benzynę ze zbiornika bez wyłączenia alarmu). Jednocześnie zauważamy, że do normalnego działania tej funkcji sam samochód musi mieć określone wyposażenie; dlatego przed zakupem alarmu z tą funkcją warto upewnić się, że może ona normalnie działać w Twoim samochodzie.

Liczba kart (bez pilota)

Liczba kart dostarczonych w zestawie alarmów bez breloka (patrz „Typ komunikacji”). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart i ich przeznaczenia, zobacz "Funkcje - Funkcja Hands Free (karta)". Obecność kilku kart w zestawie pozwala na jednoczesny dostęp do samochodu kilku osobom – na przykład jeśli kierowca i pasażer muszą zajmować się własnymi sprawami, a nie wiadomo, kto wcześniej wróci do samochodu, można dać pasażerowi drugą kartę. Ponadto dodatkowa karta może się przydać w przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty głównej.

Większość nowoczesnych alarmów bez breloka o odpowiednich możliwościach jest wyposażona w dwie karty lub więcej. Jest to uważane za najlepszą opcję, biorąc pod uwagę, że rzeczywista potrzeba dystrybucji dodatkowych kart jest rzadka, ale obecność zapasów w każdym przypadku jest wysoce pożądana.

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera, oprócz centralki alarmowej, dodatkowe elementy, w tym magistralę CAN, magistralę LIN, zespół blokujący, immobilizer, wyłącznik krańcowy, czujnik ruchu wewnątrz pojazdu, czujnik temperatury wnętrza, czujnik przechyłu, czujnik ruchu samochodu, przekaźnik otwierania bagażnika, syrenę. Oto więcej szczegółów na ich temat:

- Magistrala CAN. Możliwość podłączenia alarmu do elektronicznej magistrali CAN pojazdu. W taką magistralę jest wyposażonych wiele współczesnych modeli samochodów (i ich liczba stale rośnie); pozwala na otrzymywanie informacji z własnych wbudowanych czujników samochodu o stanie poszczególnych jego części, od otwierania drzwi i bagażnika po położenie gałki zmiany biegów oraz odczyty prędkościomierza i obrotomierza. W dzisiejszych czasach podłączenie alarmów samochodowych do magistrali CAN jest najwygodniejszą opcją, ponieważ nie wymaga ingerencji w standardowe okablowanie samochodu i znacznie upraszcza proces. Zwróć uwagę, że sam moduł może być wbudowany (w takich przypadkach połączenie CAN jest standardowe) lub zewnętrzny. W przypadku braku modułu CAN w zestawie z reguły można go ku...pić osobno, jednak jest to trudniejsze i bardziej kłopotliwe niż od razu kupić alarm zgodny z CAN.

- Magistrala LIN. Alarm może być podłączony do magistrali LIN pojazdu. Integracja z interfejsem pojazdowym LIN umożliwia systemowi bezpieczeństwa sterowanie i interakcję z niektórymi standardowymi systemami funkcjonalnymi samochodu. Może to być układ podgrzewania silnika, układ klimatyzacji itp. Interfejs LIN (Local Interconnect Network) łączy w sobie peryferyjne i drugorzędne systemy funkcjonalne samochodu, jednak niemożliwe jest sterowanie przez niego pracą silnika lub skrzynią biegów. Główne systemy samochodu są sterowane przez interfejs CAN (Controller Area Network).

- Jednostka blokująca. Jednostka blokująca silnik znajduje się w zestawie z alarmem. Po uruchomieniu taki moduł blokuje silnik lub inny element samochodu (np. rozrusznik), uniemożliwiając napastnikowi odjechanie. Uruchomienie może nastąpić po wyzwoleniu alarmu lub po naciśnięciu przycisku „Anti-Hi-Jack” (patrz „Ochrona i bezpieczeństwo”). Istnieją dwa główne typy jednostek blokujących - ze stykami normalnie zamkniętymi i normalnie otwartymi. W pierwszym przypadku przekaźnik blokujący jest normalnie odłączony od zasilania, a po wyzwoleniu alarmu jest zasilany i otwiera obwód. Ta opcja jest wygodna, ponieważ w przypadku awarii alarmu samochód nie zostanie zablokowany, jednak niezawodność styków normalnie zamkniętych z punktu widzenia bezpieczeństwa jest nieco niższa niż normalnie otwartych. Z kolei jednostka blokująca z normalnie otwartymi stykami jest włączana w przypadku utraty napięcia na przekaźniku sterującym. Wyłączenie takiego systemu jest nieco trudniejsze (zwłaszcza jeśli sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN), jednak w przypadku awarii elektroniki samochodu lub alarmu samochód pozostaje nieruchomy. W niektórych alarmach przewidziane są uniwersalne jednostki blokujące, pozwalające właścicielowi wybrać format pracy - ze stykami normalnie otwartymi lub normalnie zamkniętymi - według własnego uznania.

- Immobilizer. Immobilizery to urządzenia elektroniczne zaprojektowane w celu utrudnienia ruchu samochodu w przypadku włamania do niego. Immobilizery mogą mieć różną konstrukcję i obszar oddziaływania: na przykład jedne otwierają obwód rozrusznika lub zapłonu, inne wyłączają sterownik wtrysku paliwa, a jeszcze inne wysyłają sygnał sterujący poprzez magistralę CAN (patrz „Moduł CAN”), wprowadzając cały system w stan „niedziałający”. Immobilizer może zostać dezaktywowany przez kierowcę za pomocą kluczyka, breloka, tajnego przycisku, kodu itp. Takie urządzenia w rzeczywistości zamieniają główny alarm w przypadku jego awarii lub włamania: nawet jeśli napastnikowi uda się dostać do samochodu, nie będzie w stanie porwać pojazdu. Na tym polega różnica między immobilizerami a opisanymi powyżej systemami blokującymi – one mogą działać nawet wtedy, gdy alarm „milczy”. Należy pamiętać, że immobilizery wyróżniają się wysokim stopniem tajności. Tak więc dobrze zainstalowany moduł jest starannie ukryty przed wzrokiem ciekawskich, jego działanie jest często maskowane jako usterka (na przykład symulowany jest rozładowany akumulator), a niektóre modele nie działają natychmiast, jednak jakiś czas po rozpoczęciu ruchu. To drugie zwiększa prawdopodobieństwo, że napastnik znajdzie się w zatrzymanym samochodzie na otwartej przestrzeni i ukryje się, nie próbując dokończyć porwania. Immobilizery są montowane w wielu samochodach jako standardowe wyposażenie, bezpośrednio w fabryce, jednak stopień bezpieczeństwa takiego sprzętu jest niski, a wielu kierowców woli uzupełniać go niestandardowymi urządzeniami. Oczywiście w przypadku braku immobilizera można go dokupić osobno, jednak jest to bardziej kłopotliwe niż zakup gotowego zestawu.

- Moduł antenowy. Dostępność w zestawie alarmu oddzielnej jednostki zawierającej aktywną antenę. Taka jednostka znacznie zwiększa zasięg nadajnika, pozwalając na otrzymywanie powiadomień z dwukierunkowego alarmu (patrz „Rodzaj komunikacji”) na odległość 1 km, a nawet więcej. Ponadto na module antenowym często instalowany jest przycisk lub czujnik wezwania kierowcy (patrz „Funkcje”).

- Wyłącznik krańcowy. Obecność wyłącznika krańcowego (jednego lub więcej) w zestawie alarmu samochodowego. Najczęściej wyłączniki krańcowe stosuje się jako czujniki monitorujące otwieranie drzwi, bagażnika, maski, pokrywy zbiornika gazu itp.: w pozycji zamkniętej drzwi lub pokrywa naciskają wyłącznik, a gdy się otwierają, zwalniają go, i alarm na to reaguje. Zwróć uwagę, że wiele współczesnych samochodów jest wyposażonych we własne wyłączniki krańcowe - na przykład w drzwiach; zwykle odpowiadają za włączanie oświetlenia wnętrza, jednak do takich przełączników można również podłączyć alarmy. Przy tym, po pierwsze, napastnicy zazwyczaj znają lokalizację standardowych wyłączników krańcowych i mogą je bez problemu zablokować, a po drugie, istnieją modele samochodów bez takich wyłączników. Mając oddzielne wyłączniki krańcowe, możesz je zainstalować według własnego uznania, m.in. w niestandardowych i najbardziej nieoczekiwanych dla porywacza miejscach.

- Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu. Obecność czujnika ruchu wewnątrz pojazdu w zestawie alarmu samochodowego. Taki czujnik działa na zasadzie sonaru: okresowo wysyła sygnał ultradźwiękowy i analizuje jego odbicie, tym samym „obserwując” obiekty w kabinie, a gdy sytuacja się zmienia, uruchamia alarm. W ten sposób zapewniona jest ochrona przed „cichym” wnikaniem do wnętrza samochodu – np. poprzez wycięcie szyby, na którą nie reagują czujniki uderzenia i wyłączniki krańcowe: czujnik ruchu wewnątrz pojazdu wykryje napastnika, którego nie zauważyły inne systemy. Istnieją również zewnętrzne czujniki monitorujące sytuację wokół samochodu; po uruchomieniu nie uruchamiają głównego alarmu, jednak dają stosunkowo cichy sygnał, przeznaczony głównie do ostrzegania osoby zbliżającej się, że samochód jest na alarmie. Możliwość podłączenia takich czujników jest dostępna w wielu współczesnych alarmach samochodowych, jednak rzadko kiedy czujniki są zawarte w zestawie. Jeśli więc chcesz od razu otrzymać system z taką funkcją bez kupowania dodatkowego wyposażenia, powinieneś wybierać spośród modeli oryginalnie dostarczanych z czujnikami ruchu wewnątrz pojazdu.

- Czujnik temperatury wnętrza. Obecność czujnika monitorującego temperaturę w kabinie jest zawarta w dostawie alarmu. Funkcja ta dostarcza kierowcy dodatkowych informacji, pozwalając mu ocenić warunki panujące w kabinie bezpośrednio z breloka alarmu, bez otwierania samochodu czy zbliżania się do niego, a w razie potrzeby podjąć działania – np. wyjść z domu kilka minut wcześniej do ogrzania kabiny na komfortową podróż. Ponadto czujnik temperatury może również służyć do ostrzegania o włamaniach: np. w chłodne dni otwieranie drzwi lub okien prowadzi do gwałtownego spadku temperatury w kabinie, co można zauważyć nawet wtedy, gdy napastnikom udało się otworzyć samochód bez wywołanie alarmu.

- Czujnik przechyłu. Jak sama nazwa wskazuje, czujnik przechyłu wykrywa zmiany pochylenia karoserii. W ten sposób na przykład system „dba” o to, aby z auta nie zostały zdjęte koła. W końcu, aby to zrobić, trzeba lekko podnieść karoserię. Jeśli porywacz samochodu zdecyduje się to zrobić, czujnik przechyłu natychmiast wykryje manipulację z karoserią i natychmiast wywoła alarm. Czujnik przechyłu jest jednym z głównych czujników w wielu systemach bezpieczeństwa samochodów i motocykli. Taki czujnik można znaleźć zarówno w niedrogich alarmach samochodowych, jak i w systemach bezpieczeństwa klasy premium.

- Czujnik ruchu samochodu wykrywa każdą mobilność auta: samochód jedzie sam, jest poruszany wózkiem widłowym lub ciągnięty, ruszy z uderzenia lub stoczy się z powodu słabego hamulca ręcznego itp. Po wykryciu faktu poruszania się samochodu, czujnik aktywuje alarm. Często używany w połączeniu z czujnikiem przechyłu.

- Przekaźnik otwierania bagażnika. Obecność przekaźnika do otwierania bagażnika w zestawie dostawy alarmu samochodowego. Jeśli w aucie jest zainstalowany elektryczny napęd bagażnika, można go podłączyć do tego przekaźnika i sterować otwieraniem/zamykaniem bagażnika za pomocą breloka z alarmem - jest to o wiele wygodniejsze niż każdorazowe wciskanie przycisku w kabinie.

- Przekaźnik z zamkiem. Obecność przekaźnika z zamkiem w zestawie alarmu samochodowego. Przekaźnik ten służy do podłączenia dodatkowego wyposażenia zewnętrznego do alarmu - na przykład wyłącznika krańcowego pod korkiem wlewu paliwa; zamek służy do mocowania przekaźnika do karoserii.

- Syrena. Obecność syreny w zestawie alarmu samochodowego. Syrena w tym przypadku jest dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym, które wydaje charakterystyczne sygnały dźwiękowe. Należy pamiętać, że takie urządzenie nie zawsze znajduje się w zestawie, a jeśli nie jest dostępne, trzeba albo osobno dokupić syrenę, albo podłączyć alarm do klaksonu. Jeśli więc chcesz od razu kupić alarm z własnym sygnałem dźwiękowym, powinieneś sprawdzić zawartość zestawu wybranego modelu.

Czujnik wstrząsów/wibracji

Liczba poziomów uruchamiania przewidziana w konstrukcji czujnika wstrząsów/wibracji, w który jest wyposażony alarm samochodowy.

- 1 poziom. Najprostsze czujniki wstrząsów/wibracji z jednym poziomem wyzwalania: gdy intensywność uderzenia przekroczy określony próg, uruchamiany jest alarm. Ta opcja jest niedroga, ale czujnik wymaga bardzo starannej kalibracji: jeśli czułość jest zbyt wysoka, zareaguje nawet na przejazd pobliskich pojazdów, jeśli jest zbyt niska, może nie zadziałać we właściwym momencie.

- 2 poziomy. Dość zaawansowana i jednocześnie stosunkowo niedroga opcja, zapewniająca dwa poziomy. Przy stosunkowo słabym uderzeniu/wibracji emitowany jest sygnał ostrzegawczy - może być przeznaczony nie tylko dla kierowcy, ale także dla innych, powiadamiając ich, że auto jest na alarmie i silniejsze uderzenie wywoła alarm. I już silne uderzenie włącza główny sygnał. Czujniki te są dziś bardzo popularne ze względu na połączenie wygody, praktyczności i przystępnej ceny.

- 3 poziomy. Najbardziej ekskluzywna różnorodność czujników wstrząsów/wibracji stosowanych we współczesnych alarmach samochodowych. Trzy poziomy wyzwalania pozwalają jeszcze dokładniej określić specyfikę wpływu zewnętrznego na samochód niż przy użyciu dwóch poziomów. Co prawda, taka funkcjonalność nie jest tania, dlatego czujniki trzypoziomowe znajdują się głównie w modelach klasy premium.

Autonomiczne zasilanie

Alarm posiada własne autonomiczne źródło zasilania. Należy zauważyć, że format i moc takiego zasilacza mogą być różne. Tak więc w niektórych modelach jest ono główne, w innych — pełni rolę opcji zapasowej i włącza się po odłączeniu od sieci pokładowej; niektóre alarmy z autonomicznym zasilaniem mogą dawać pełnowartościowy sygnał alarmowy, inne wysyłają tylko ostrzeżenie do breloka właściciela. Jednak w każdym przypadku funkcja ta uniezależnia system od sieci pokładowej pojazdu, dzięki czemu alarm działa nawet przy rozładowanym akumulatorze lub innych usterkach w sieci pokładowej, a jego wyłączenie jest znacznie trudniejsze. Co prawda, kierowca ma obowiązek monitorować stan baterii/akumulatorów, okresowo je wymieniać lub ładować - ale są też modele, które ładują się automatycznie z tejże sieci pokładowej.

Pamięć nieulotna

Termin „nieulotna” oznacza, że taka pamięć zachowuje zapisaną w niej zawartość nawet po wyłączeniu zasilania. Dzięki temu alarmy z tą funkcją są w stanie zachować określone ustawienia nawet po odłączeniu od nich zasilania. Umożliwia to np. pozostawienie samochodu w garażu z wyjętym zaciskiem akumulatora, bez obawy, że w alarmie „zepsują się” ustawienia (np. dane o opóźnionym uzbrojeniu, patrz „Bezpieczeństwo i ochrona”).

Pobór prądu

Prąd standardowo pobierany przez alarm samochodowy. Wskaźnik ten wpływa przede wszystkim na czas pracy z własnej baterii (patrz „Autonomiczne zasilanie”) lub akumulatora samochodowego: im bardziej „żarłoczny” system, tym szybciej wyczerpie zasoby takiego zasilacza. Jednak zużycie energii nawet najbardziej zaawansowanych nowoczesnych alarmów samochodowych jest bardzo niskie, co nie stwarza problemów nawet przy długotrwałej pracy na wbudowanych bateriach, nie mówiąc już o mocnych i pojemnych akumulatorach samochodowych. Dlatego parametr ten jest bardziej punktem odniesienia niż praktycznym.

Zwróć uwagę, że w tym paragrafie producenci zwykle wskazują prąd w stanie czuwania – czyli gdy system „prowadzi nadzór” i jest gotowy do reagowania na wyzwalanie czujników, ale żadne sygnały nie są włączone. Po włączeniu syreny, alertów świetlnych itp. bieżące zużycie może znacznie wzrosnąć, ale sytuacje te są z reguły krótkotrwałe i mają niewielki wpływ na ogólne zużycie energii.

Liczba dodatkowych kanałów

Liczba dodatkowych kanałów przewidzianych w konstrukcji alarmu samochodowego. Każdy oddzielny kanał sygnalizacyjny służy do podłączenia i sterowania określonym sprzętem. Kanały główne to te kanały systemu, które początkowo mają pewną "specjalizację": na przykład jeden kanał steruje syreną, drugi steruje pracą reflektorów, trzeci steruje uruchomieniem silnika, czwarty steruje otwieraniem bagażnika itp. Jednak oprócz nich mogą się zapewniać dodatkowe kanały, które nie mają specjalizacji i są wykorzystywane do bardzo różnych celów, według wyboru właściciela - na przykład do sterowania ogrzewaniem kabiny pasażerskiej lub tylnej szyby. Liczba takich kanałów we współczesnych alarmach samochodowych może osiągnąć osiem; powinieneś zwrócić uwagę na parametr ten, jeśli chcesz podłączyć do systemu sprzęt, który nie jest przewidziany przez wyspecjalizowane kanały.
Filtry według parametrów
Cena
oddo zł
Przeznaczenie
Rodzaj
Ochrona i zabezpieczenia
Funkcje i możliwości
Automatyczne uruchamianie
Pilot
Zabezpieczenie przed skanowaniem
Maks. zasięg sterowania
Zawartość zestawu
Według roku produkcji
Katalog alarmów samochodowych 2023 - nowości, hity sprzedaży, kupić alarmy samochodowe.