W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie typowe kody błędów, które mogą pojawić się na wyświetlaczu informacyjnym pralek Bosch.

Kod błędu Deszyfrowanie
F00, E00 Awaria oprogramowania układowego.
E02 Awaria silnika (silnika).
E67 Błąd w module lub programatorze.
F01 Problemy z włazem (drzwiami).
F02 Brak zaopatrzenia w wodę.
F03 Problem z odpływem wody.
F04 Wyciek wody.
F16, E16 Błąd blokady drzwi.
E17, F17 Przekroczony czas napełniania wodą.
E18, F18 Błąd spustu pralki.
F19 Brak podgrzewania wody.
F20 Nieplanowane ogrzewanie.
F21 Brak rotacji bębna.
F22 Czujnik temperatury uległ awarii.
E23, F23 Zadziałał czujnik Aquastop.
F25 Czujnik Aqua (czujnik zmętnienia wody) nie działa.
F26 Czujnik ciśnienia uległ awarii.
F27 Błąd czujnika ciśnienia.
F28 Awaria czujnika przepływu wody.
F29 Brak przepływu wody przez czujnik przepływu wody.
F31 Poziom wody jest zbyt wysoki.
F34 Zamek klapy nie zamyka się.
F36 Blokada pralki jest uszkodzona.
F37 Uszkodzony NTC (czujnik temperatury).
F38 Zwarcie NTC (czujnik temperatury).
F40 Błąd sieci.
F42 Zbyt duża prędkość silnika.
F43 Blokada zbiornika pralki.
F44 Nie ma odwrotnej rotacji.
F59 Czujnik 3D: Błąd danych.
F60 Czujnik przepływu jest uszkodzony.
F61 Nieprawidłowy kod drzwi.
F63 Problem ochrony funkcjonalnej.
F67 Awaria tablicy kontrolnej.