Ciemny motyw
Polska
Katalog   /   Sprzęt i narzędzia ogrodnicze   /   Elektronarzędzia   /  Szlifierki
Szlifierki 

Artykuły, recenzje, przydatne porady

Wszystkie materiały
Opinie na temat marek z kategorii szlifierki
Ranking marek z kategorii szlifierek został sporządzony na podstawie recenzji i ocen użytkowników serwisu
08.2022
Ranking szlifierek (sierpień)
Wskaźnik popularnościszlifierek oparty jest na kompleksowej statystyce dotyczącej zainteresowań użytkowników
Jeden akumulator do całego narzędzia: seria akumulatorów wieloplatformowych
Koncepcja wykorzystania uniwersalnego akumulatora do narzędzi bezprzewodowych nabiera rozpędu

Szlifierki: cechy, typy, rodzaje

Typ

Rodzaj szlifierki określa cechy konstrukcyjne i działanie mechanizmu roboczego.

- Kątowa. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych rodzajów szlifierek. Swoją nazwę zawdzięcza konstrukcji mechanizmu roboczego, w którym oś napędowa oraz wrzeciono wraz z osprzętem roboczym umieszczone są pod kątem 90 stopni i są połączone poprzez przekładnię. To właśnie ten rodzaj szlifierek jest nieformalnie nazywany „kątówkami”. Narzędziem roboczym jest tarcza szlifierska. Szlifierki kątowe służą do szlifowania, polerowania, zgrubnego usuwania zadziorów z metalu, betonu, cegły, cementu, marmuru i wyrobów granitowych. Cechy konstrukcyjne pozwalają również na użycie takiego narzędzia do cięcia metalu i czyszczenia spawów.

- Prosta. W szlifierkach prostych wał napędowy silnika elektrycznego i wrzeciono z przystawką roboczą znajdują się na tej samej osi, stąd nazwa. Najczęściej wykorzystywane są one do drobnych i precyzyjnych prac, są wygodne przy obróbce trudno dostępnych powierzchni (duże znaczenie ma długość wrzeciona). Jako narzędzia robocze można stosować tarcze palcowe i stożkowe, frezy, szczotki. Nie nadaje się do użytku z dużymi tarczami szlifierskimi, takimi jak te, które można spotkać w narzędziach kątowych.

- Taśmowa. Elementem roboczym takich szlifierek jest połączona z pierścieniem i poruszająca się wzdłuż rolek prowadzących taśma szli...fierska. Takie urządzenia są przeznaczone do zgrubnej obróbki i wyrównywania płaskich powierzchni, a także przygotowania krawędzi i skosów. Modele taśmowe mają dość wysoką wydajność, lecz nie są przeznaczone do dokładnej i delikatnej obróbki; ponadto zaprojektowane są głównie do stosunkowo wąskich elementów, których szerokość nie przekracza długości taśmy (do dużych powierzchni lepiej sprawdzają się urządzenia szczotkowo-bębnowe - patrz niżej). Zwracamy również uwagę, że szlifierki tego typu najlepiej radzą sobie z drewnem, chociaż taśmy szlifierskie produkowane są również do innych materiałów, m.in. metalu, betonu, plastiku.

- Mimośrodowa. W szlifierkach mimośrodowych narzędzie robocze (arkusz szlifierski) wykonuje jednocześnie dwa ruchy: obrotowy i oscylacyjny. Dzięki temu uzyskuje się wysoką jakość obróbki przy dobrej wydajności. Maszyny te doskonale sprawdzają się, gdy podczas precyzyjnych prac wykończeniowych trzeba usunąć dużą ilość materiału. W przeciwieństwie do szlifierek oscylacyjnych pozwalają one na obróbkę nie tylko płaskich, lecz także wypukłych i wklęsłych powierzchni.

- Oscylacyjna. W szlifierkach oscylacyjnych do pracy używany jest oscylacyjny arkusz ścierny napędzany mimośrodem na wale silnika. Przy stosunkowo niskiej wydajności taka konstrukcja zapewnia wysoką dokładność i jakość obróbki. Szlifierki oscylacyjne są używane do wykańczania powierzchni płaskich.

- Szlifierka typu delta. W rzeczywistości jest to rodzaj szlifierek oscylacyjnych (patrz wyżej), lecz szlifierki typu delta różnią się od nich kształtem arkusza szlifierskiego: jest on trójkątny, przypominający kształtem grecką literę „delta” (stąd nazwa). Dzięki temu, jak również niewielkim rozmiarom, takie narzędzia doskonale nadają się do pracy w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki, krawędzie, zakręty itp.

- Wielofunkcyjna . Urządzenia działające na zasadzie oscylacji, łączą one jednak możliwości kilku odmian jednocześnie. Taka wszechstronność jest możliwa dzięki wymiennym podeszwom, które z reguły są dostarczane w zestawie. Dzięki takim akcesoriom, wielofunkcyjna szlifierka jest w stanie co najmniej zamienić się z konwencjonalnej szlifierki oscylacyjnej (z podeszwą prostokątną) na szlifierkę typu delta (z podeszwą trójkątną) i odwrotnie; a niektóre modele są również wyposażone w okrągłą nasadkę i mogą pracować również w formacie mimośrodowym. Takie narzędzie będzie najlepszym wyborem dla tych, którzy mają do czynienia z różnorodnymi zadaniami dla maszynki oscylacyjnej: jedna uniwersalna maszynka z zestawem wymiennych akcesoriów kosztuje znacznie mniej niż kilka bardziej tradycyjnych narzędzi o podobnych właściwościach. Z drugiej strony model wielofunkcyjny radzi sobie z każdym konkretnym zadaniem gorzej niż wyspecjalizowana jednostka o podobnym koszcie. Mówiąc najprościej, w tej samej cenie maszynka uniwersalna "potrafi" więcej, natomiast specjalistyczna (oscylacyjna, szlifierka typu delta itp.) jest bardziej efektywna w swoim konkretnym obszarze zastosoawnia.

- Polerska. Rodzaj szlifierek kątowych zaprojektowanych specjalnie do wykańczania różnych powierzchni. Techniczne, takie szlifierki są zdolne do pracy w trybie szlifowania, lecz ich główną funkcją nadal pozostaje polerowanie i ostateczna obróbka materiału.

- Szczotkowa/bębnowa. Szlifierki tego typu są generalnie podobne w układzie do szlifierek kątowych (patrz wyżej), a główną różnicą jest to, że nasadka robocza nie jest płaską tarczą, lecz charakterystycznym cylindrem, którego długość jest zauważalnie większa od średnicy. Jeśli taki cylinder ma twarde włosie (zwykle metalowe), maszyna nazywa się maszyną szczotkową, w innych przypadkach nazywa się maszyną bębnową; nie ma jednak zasadniczej różnicy między tymi odmianami, dodatkowo wiele modeli pozwala na zastosowanie obu typów nasadek. Podobny format nasadki jest szczególnie wygodny do obróbki dużych płaskich powierzchni, do których maszyny taśmowe są słabo przystosowane; w szczególności szczotki są bardzo skuteczne w usuwaniu lakieru. Z drugiej strony usuwanie farby to tylko jedno z wielu zadań, które da się wykonać szlifierką; a przy innych rodzajach pracy dostępnych dla tego typu maszyny, szlifierki oscylacyjne (w tym szlifierki typu delta) i modele mimośrodowe (patrz wyżej) również dobrze się sprawdzają. Ponadto obrotowe nasadki cylindryczne nie są szczególnie precyzyjne, nie nadają się do prac delikatnych, wymagających dokładności i precyzji. Dlatego szlifierki tego typu są w naszych czasach występują stosunkowo rzadko.

- Szlifierka do ścian. Cechą charakterystyczną większości szlifierek ściennych jest wydłużona konstrukcja z charakterystycznym wysięgnikiem (patrz „Zawartość zestawu”). Pozwala to na uchwycenie dużej części ściany bez poruszania się, a także na pracę na dużych wysokościach bez użycia taboretów lub innych podobnych podpór. Jednak modele do szlifowania ścian są również dostępne bez wysięgnika. Takie urządzenia z reguły reprezentują nieco zmodyfikowaną wersję opisanych powyżej narzędzi kątowych. Jeżeli chodzi o różnice, oprócz zastosowania wysięgnika, można również nadmienić sposób mocowania nasadki roboczej - mocuje się ją na rzep lub innym podobnym przyrządzie, podobnie jak w narzędziu mimośrodowym.

- Szlifierka do betonu. Większość szlifierek do kamienia/betonu ma podobną konstrukcję do szlifierek kątowych (patrz powyżej), chociaż istnieją inne odmiany. W każdym razie takie narzędzia są dość mocne, a ich konstrukcja jest zaprojektowana do długotrwałej pracy w trudnych warunkach: na przykład często występuje zabezpieczenie przed przeciążeniem (patrz „Zaawansowane”), może być zapewniony system zaopatrzenia w wodę w miejscu pracy itp.

Ciśnienie nominalne

Ciśnienie powietrza, dla którego przeznaczona jest szlifierka z napędem pneumatycznym (patrz "Źródło zasilania"). To właśnie to ciśnienie idealnie powinno być dostarczane do narzędzia ze sprężarki: jeśli ciśnienie będzie zbyt niskie, wydajność pracy ulegnie pogorszeniu, zbyt wysokie ciśnienie jest obarczone awariami i wypadkami.

Zużycie powietrza

Ilość powietrza zużywanego podczas pracy narzędzia, zasilanego w sposób pneumatyczny (patrz „Źródło zasilania”). Ten parametr pozwala ocenić, czy wydajność sprężarki jest wystarczająca do pracy narzędzia - ilość powietrza dostarczanego do narzędzia nie może być mniejsza niż jego natężenie przepływu, w przeciwnym razie normalna praca będzie niemożliwa.

Moc użyteczna

Moc dostarczana podczas pracy bezpośrednio do nasadki roboczej. Duża moc z jednej strony wpływa na wydajność, z drugiej ma zauważalny wpływ na wymiary, wagę i cenę. Dlatego według tego parametru warto wybierać narzędzie, biorąc pod uwagę specyfikę planowanej pracy; zalecenia dotyczące konkretnych wartości mocy dla różnych rodzajów pracy można znaleźć w specjalnych źródłach.

Pobór mocy

Moc pobierana przez szlifierkę podczas pracy. Zwykle więcej mocy wyjściowej (użytecznej) (patrz wyżej) z powodu strat podczas konwersji energii z elektrycznej na mechaniczną. Jednak ogólne prawidłowości w tym przypadku są takie same: mocniejsze narzędzie z jednej strony jest zwykle bardziej wydajne, z drugiej jest cięższe, większe i droższe. Ponadto od tego wskaźnika zależy całkowite zużycie energii elektrycznej; jednak szlifierki, nawet te najpotężniejsze, zużywają stosunkowo mało energii, a trudności mogą pojawić się dopiero po podłączeniu wysokowydajnego profesjonalnego narzędzia do słabego okablowania elektrycznego.

Należy powiedzieć, że znacznie łatwiej jest określić zużytą moc niż moc użyteczną; dlatego tylko ten parametr jest często wskazywany w specyfikacji, bez określania mocy użytecznej. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem możliwe jest porównanie szlifierek tego samego typu (patrz wyżej): nowoczesne narzędzie ma w przybliżeniu taką samą wydajność, a wartości mocy użytecznej w większości przypadków korelują z wartościami mocy pobieranej.

Liczba obrotów

Prędkość obrotowa nasadki roboczej, którą jest w stanie zapewnić szlifierka o odpowiedniej konstrukcji (na przykład kątowa - patrz "Typ"). Jeśli narzędzie posiada regulację obrotów - ten paragraf podaje zakres takiej regulacji, od minimum do maksimum.

Sensowne jest porównywanie pod kątem tego parametru jednostek należących do tego samego typu i mających tę samą maksymalną średnicę tarczy (lub innej nasadki roboczej). To ostatnie wynika z faktu, że im większa tarcza, tym szybciej porusza się jej krawędź (z tą samą prędkością); oznacza to, że przy większej średnicy wymagane są niższe obroty dla tej samej wydajności/sprawności. Ogólnie rzecz biorąc, porównując różne modele, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia. Wyższa prędkość obrotowa dobrze nadaje się do większych obciążeń (ponieważ zwiększa wydajność) oraz do dokładnego polerowania „delikatnymi” nasadkami. Niższa prędkość z kolei sprzyja dokładności (zmniejsza prawdopodobieństwo usunięcia nadmiaru materiału), a także zapewnia wyższy moment obrotowy i pozwala na wydajniejszą obsługę twardych, uporczywych materiałów. Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące różnych rodzajów pracy i różnych średnic nasadki można znaleźć w specjalnych źródłach; tutaj zauważamy, że wzrost prędkości obrotowej z reguły wpływa na koszt jednostki w porównaniu z analogami (ponieważ do tego potrzeba mocniejszego silnika). Ponadto tarcze i inny akcesoria mogą mieć ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby obrotów na minutę.

Maks. średnica tarczy

Maksymalny rozmiar tarczy, jaki można zainstalować w szlifierce o odpowiedniej konstrukcji (patrz „Typ”). Większość modeli jest w stanie pracować z nasadkami o mniejszej średnicy, lecz zbyt duża tarcza po prostu nie zmieści się na narzędziu ze względu na ograniczenia wielkości.

Im większa tarcza, tym większa jest powierzchnia obróbki i głębokość cięcia zapewniana przez szlifierkę. Z drugiej strony większa nasadka wymaga odpowiedniej mocy do obracania, co z kolei wpływa na cenę, rozmiar i wagę całego narzędzia. Warto więc wybierać narzędzie według tego parametru, biorąc pod uwagę konkretne zadania, do których planowane jest użycie maszyny. Szczegółowe zalecenia na ten temat można znaleźć w specjalnych źródłach; należy podkreślić, że tarze są umownie podzielone na małe (do 125 mm), średnie (do 230 mm) i duże (230 mm i więcej).

Głębokość cięcia

Maksymalna głębokość cięcia zapewniana przez szlifierkę.

Głębokość cięcia zależy bezpośrednio zarówno od mocy silnika, jak i wielkości tarczy. Większa głębokość cięcia sprawia, że narzędzie jest bardziej uniwersalne, lecz wpływa na jego wagę, cenę i zużycie energii elektrycznej. Dlatego przy wyborze warto wziąć pod uwagę realne cechy planowanej pracy.

Częstotliwość oscylacji

Częstotliwość oscylacji nasadki roboczej, którą jest w stanie zapewnić szlifierka o odpowiedniej konstrukcji (klasyczny przykład - wibracyjna, patrz "Typ"). Jeżeli narzędzie posiada regulację częstotliwości oscylacji, ten paragraf podaje zakres takiej regulacji, od minimum do maksimum.

Wyższa częstotliwość (przy tej samej amplitudzie - patrz niżej) poprawia ogólną wydajność, szczególnie podczas pracy z twardymi, uporczywymi materiałami, a także przyczynia się do wyższej wydajności przy delikatnym wykańczaniu (takim jak polerowanie). Z kolei niższa częstotliwość zmniejsza prawdopodobieństwo błędu poprzez usunięcie nadmiaru materiału. Z tym parametrem wiążą się bardziej szczegółowe kwestie; te, a także zalecenia dotyczące doboru częstotliwości do różnych prac, materiałów i rodzajów arkuszy szlifierskich można znaleźć w specjalnych źródłach. Należy zaznaczyć, że poszczególne arkusze szlifierskie mogą mieć własne ograniczenia lub zalecenia dotyczące częstotliwości pracy.

Amplituda oscylacji

Amplituda oscylacji wytwarzanych podczas pracy nasadką szlifierki mimośrodowej, wibracyjnej lub delta (patrz wyżej). Wraz z częstotliwością (patrz wyżej) jest to jeden z najważniejszych wskaźników takich narzędzi. Wyższa amplituda zapewnia bardziej intensywną obróbkę, co ma pozytywny wpływ na wydajność; z drugiej strony przy delikatnych pracach pożądana jest mała amplituda oscylacji(mniej niż 2 mm).

Prędkość taśmy

Prędkość taśmy zapewniana przez szlifierkę. Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek taśmowych, zobacz „Typ”. W tym paragrafie może być podana zarówno jedna wartość, jak i zakres - w przypadku, gdy urządzenie posiada kontrolę prędkości (patrz "Zaawansowane - Regulator obrotów").

Przy pozostałych parametrach równych (przede wszystkim ta sama szerokość taśmy), wyższa prędkość ma pozytywny wpływ na wydajność. Z drugiej strony, aby osiągnąć tę prędkość, potrzebny jest mocniejszy silnik, co odpowiednio wpływa na wagę, cenę i zużycie energii całego narzędzia. Ponadto niska prędkość taśmy przyczynia się do dokładności: istnieje mniejsze prawdopodobieństwo usunięcia nadmiaru materiału. Dlatego szukać specjalnie „szybkiej” szlifierki warto tylko wtedy, gdy ma być ona używana często i przy dużych nakładach pracy. W innych przypadkach wolniejszy model może być optymalną opcją. Bardziej szczegółowe zalecenia na ten temat (w tym dla różnych materiałów i rodzajów prac) można znaleźć w specjalnych źródłach.

Długość taśmy/arkusza

Długość taśmy lub arkusza, do której przeznaczona jest szlifierka.

Nasadki robocze w postaci arkuszy są stosowane w jednostkach z oscylacyjną zasadą działania, w postaci taśm - odpowiednio w jednostkach taśmowych (więcej szczegółów na temat tych i innych patrz "Typ"). Tak czy inaczej, w tym paragrafie podawana jest nie długość robocza taśmy/arkusza (czyli długość powierzchni przylegającej do obrabianego materiału), lecz długość całkowita - czyli rozmiar samej nasadki. Ten rozmiar sam w sobie decyduje tylko o kompatybilności szlifierki z określonymi arkuszami/taśmami. W takim przypadku mocowania w postaci zacisków (patrz „Mocowanie arkusza”), stosowane w większości klasycznych narzędzi wibracyjnych, często pozwalają na montaż arkuszy o nieco większej długości niż wskazano w charakterystyce. Modele na rzepy (dotyczy głównie szlifierek typu delta) technicznie pozwalają zarówno na dłuższe, jak i krótsze arkusze, choć w praktyce nie jest to zalecane. Natomiast w narzędziach taśmowych długość taśmy musi dokładnie odpowiadać parametrowi określonemu w tym paragrafie - nawet niewielkie odchylenie może prowadzić do niezgodności.

Jeśli chodzi o długość roboczą taśmy/arkusza, nieuchronnie okazuje się, że jest mniejsza niż całkowita (dla arkuszy różnica jest niewielka, dla taśm - znacząca). Co prawda dłuższa taśma/arkusz najczęściej ma większą długość roboczą; jednak przy tych samych ogólnych wymiarach nasadki jej rozmiar roboczy w różnych narzędziach może być inny;...jest wskazywany w akapicie „Rozmiar podeszwy” (patrz poniżej).

Szerokość taśmy/arkusza

Szerokość taśmy lub arkusza, do której przeznaczona jest szlifierka.

Nasadki robocze w postaci arkuszy są stosowane w jednostkach z oscylacyjną zasadą działania, w postaci taśm- odpowiednio w jednostkach taśmowych (więcej szczegółów na temat tych i innych patrz "Typ"). Tak czy inaczej, w tym paragrafie podawana jest nie szerokość robocza taśmy/arkusza (czyli szerokość powierzchni przylegającej do obrabianego materiału), lecz szerokość ogólna - czyli rozmiar samej nasadki. Rozmiar ten sam w sobie decyduje tylko o kompatybilności szlifierki z określonymi arkuszami/taśmami. Jednocześnie mocowania w postaci zacisków (patrz „Zamocowanie arkusza”), stosowane w większości klasycznych narzędzi wibracyjnych, zwykle mocują arkusz tylko z przodu i z tyłu, dzięki czemu w takich narzędziach ograniczenia szerokości nie są tak surowe jak na przykład długość: arkusz może być nieco szerszy i węższy niż rozmiar nominalny. Jednak podobne możliwości należy wyjaśnić osobno, a dla pełnej gwarancji lepiej jest ustalić, czy dana jednostka dopuszcza odchylenia pod kątem szerokości. Podobnie jest w przypadku szlifierek typu delta, gdzie tradycyjnie stosuje się rzepy: rozbieżność szerokości nie przeszkadza technicznie w montażu nasadki, lecz nie wszystkie modele na to pozwalają. Jeśli chodzi o narzędzia taśmowe, mogą one dopuszczać montaż węższej taśmy - ale nie szerszej.

Jeśli chodzi o szerokość roboczą, to zazwyczaj odpowiada ona ogólnej lub (w poszczególnych modelach oscylacyjn...ych) nieco się od niej różni. W każdym przypadku szerokość robocza jest podana w paragrafie „Rozmiar podeszwy” (patrz poniżej).

Rozmiary arkuszu szlifierskiego

Rozmiar arkuszu szlifierskiego, przewidzianego w narzędziu.

Ten parametr wskazuje się dla dwóch rodzajów szlifierek - większości modeli z wibracyjną zasadą działania (a mianowicie dla szlifierek wibracyjnych i delta, a także wielofunkcyjnych), a także jednostek taśmowych. Więcej szczegółów na temat tych i innych patrz w "Typ", tutaj zaznaczamy, że arkusz szlifierski jako taki jest obecny tylko w narzędziach wibracyjnych - w szlifierkach taśmowych chodzi o rozmiar odcinka taśmy, który ma bezpośredni kontakt z materiałem. Mówiąc najprościej, rozmiar arkuszu szlifierskiego to rozmiar powierzchni roboczej szlifierki.

Im większy rozmiar tej powierzchni, tym bardziej wydajna jest szlifierka, tym lepiej nadaje się ona do dużej ilości pracy. Przypominamy, że modele taśmowe są stosowane głównie do obróbki wydłużonych części, a przy pracy zwykle umieszczane są w poprzek takiej części; dlatego w przypadku takich jednostek bardzo pożądane jest, aby długość taśmy była nie mniejsza niż szerokość obrabianej powierzchni - w przeciwnym razie precyzyjna obróbka może być dość utrudniona. Z drugiej strony duży arkusz szlifierski nieuchronnie wpływa na rozmiar, wagę, a najczęściej na koszt narzędzia, a także może utrudnić użytkowanie w ciasnych warunkach. A materiały eksploatacyjne do takich arkuszy są większe - i odpowiednio droższe. Wybierając w oparciu o ten wskaźnik, warto wziąć pod uwagę cechy planowanej pracy; możesz zapoznać się ze specjalnymi źródłami, aby uzyskać sz...czegółowe zalecenia na ten temat.

Należy zauważyć, że w przypadku modeli wielofunkcyjnych (patrz „Typ”) w tym paragrafie najczęściej podaje się kilka wariantów - dla każdego konkretnego arkuszu szlifierskiego. Istnieją jednak modele, dla których podaje się tylko jeden zestaw rozmiarów. Może to oznaczać, że obie główne nasadki wibracyjne (prostokątna i trójkątna) mają takie same wymiary pod względem długości i szerokości - albo że dane podano dla nieusuwalnego trójkątnego arkuszu szlifierskiego, na który w razie potrzeby zakładana jest większa prostokątna nasadka. Często takie szczegóły można wyjaśnić bezpośrednio po zdjęciach produktu, w skrajnych przypadkach - po dokumentacji producenta.

Mocowanie arkusza

Sposób mocowania arkusza szlifierskiego, dostarczonego ze szlifierką z zasadą działania wibracyjną (wibracyjna, delta, wielofunkcyjna - patrz "Typ").

- Zaciski. Zazwyczaj ten wariant przewiduje parę zacisków umieszczonych z przodu i z tyłu podeszwy. Może być realizowany tylko w podeszwach prostokątnych - takie urządzenia nie nadają się do podeszw trójkątnych stosowanych w modelach szlifierek typu delta. Zaciski są nieco mniej wygodne niż rzepy, wymagają więcej czynności w celu zabezpieczenia arkusza i większej uwagi w trakcie tych czynności. Z drugiej strony, ten rodzaj mocowania jest znacznie bardziej niezawodny niż rzep, doskonale mocuje arkusze i może być stosowany nawet w najmocniejszych maszynach pracujących z dużymi obciążeniami. Ponadto, w porównaniu z rzepami, zaciski są tak wszechstronne, jak to tylko możliwe (od wewnątrz arkusz ścierny może mieć dowolną powierzchnię - najważniejsze jest to, aby pasował do rozmiaru) i są trwalsze (praktycznie nie tracą swojej właściwości z biegiem czasu). A dzięki wytrzymałym materiałom, które zwykle stosuje się w konstrukcji, prawdopodobieństwo pęknięcia takiego mocowania jest minimalne. Dlatego właśnie ta odmiana stosowana jest w zdecydowanej większości klasycznych maszyn wibracyjnych – z podeszwami prostokątnymi.

- Rzep. Mocowanie według zasady klasycznego zapięcia na rzep: podeszwa ma powierzchnię z kompletem mikroskopijnych haczyków, a wnętrze arkusza szlifierskiego wykonana jest z filcu, którego haczyki...zaczepiają się o włókna. Główną zaletą tego wariantu jest brak ograniczeń co do kształtu. Tak więc, to właśnie rzep jest używany we wszystkich nowoczesnych szlifierkach delta i modelach wielofunkcyjnych (patrz „Typ”), chociaż w drugim przypadku można je łączyć z zaciskami. Dodatkowo łatwiej i szybciej jest „przyklejać” i „odklejać” arkusze na takiej podeszwie, niż wymieniać nasadki w zaciskach. Z drugiej strony, niezawodność mocowania jest nieco niższa niż w przypadku zacisków; a z czasem skuteczność rzepów może być jeszcze bardziej zmniejszona ze względu na zużycie haczyków (filcowa powierzchnia arkuszy szlifierskich również bardzo się zużywa, lecz strona robocza arkusza zwykle ulega zniszczeniu znacznie wcześniej niż strona mocowania) . Ponadto ten sposób mocowania jest odpowiedni tylko dla określonego rodzaju arkuszy - z wewnętrzną powierzchnią pod rzep. W związku z tym, w maszynach wibracyjnych z prostokątnymi podeszwami ta odmiana jest niezwykle rzadka - częściej stosuje się połączenie z zaciskami, a większość tych modeli wykorzystuje tylko zaciski. Chociaż w niektórych sytuacjach i dla takiego narzędzia rzep może stać się najlepszą opcją - na przykład, jeśli nie oczekuje się dużych obciążeń i pożądana jest zmiana arkuszy bez zbędnych opóźnień.

- Rzep i zaciski. Połączenie obu powyższych wariantów w jednym narzędziu. Konkretne cechy szczególne tej kombinacji zależą bezpośrednio od rodzaju szlifierki. Tak więc, w modelach wielofunkcyjnych różne rodzaje zacisków są zwykle dostarczane na różnych wymiennych podeszwach: zaciski na prostokątnej, rzep na „delcie". Tak więc, każda wersja powierzchni roboczej wykorzystuje optymalną dla niej metodę mocowania. A w modelach wibracyjnych taka konstrukcja sprawia, że szlifierka jest tak wszechstronna, jak to tylko możliwe, pozwalając używać z nią arkuszy zarówno za pomocą rzepów, jak i zacisków.

Zaawansowane

- Płynny rozruch. Funkcja zapewniająca płynne obracanie silnika szlifierki przy stosunkowo niewielkim przyspieszeniu. Osiąga się to poprzez ograniczenie prądu rozruchowego. Łagodny rozruch spełnia dwie funkcje: zapobiega szarpaniu narzędzia, zmniejsza ryzyko upuszczenia narzędzia, a także zmniejsza obciążenie sieci energetycznej, unikając znacznych skoków napięcia.

- Regulator obrotów. Możliwość ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika. W rzeczywistości ta funkcja zapewnia płynną kontrolę prędkości; przydaje się, gdy nie jest wymagana pełna prędkość - na przykład przy delikatnych pracach, w których dokładność jest ważniejsza niż wydajność. Należy pamiętać, że funkcja ta jest dostępna we wszystkich typach szlifierek - także tych, które działają na zasadzie oscylacyjnej lub taśmowej (patrz "Typ"): nawet w takich urządzeniach częstotliwość oscylacji lub prędkość pasa jest dokładnie określana przez prędkość silnika.

- Utrzymanie prędkości. Możliwość utrzymania ustawionej liczby obrotów niezależnie od obciążenia nasadki roboczej. Funkcja ta jest realizowana dzięki automatyzacji, która odpowiednio dostosowuje moc silnika - zwiększa ją wraz ze wzrostem obciążenia i zmniejsza wraz ze spadkiem. Stała prędkość obrotowa wpływa pozytywnie zarówno na jakość obróbki, jak i żywotność nasadek roboczych i całego narzędzia.

- Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem. Możliwość zablokowania przycisku zasilania, co zapobiega jego przypadkowemu naciśnięciu. Pozwala to na bezpieczne przenoszenie wyłączonego narzędzia z miejsca na miejsce podczas przerw w pracy, bez obawy o przypadkowe jego włączenie. Ta funkcja będzie również przydatna, jeśli w pobliżu są małe dzieci. A w niektórych modelach zabezpieczenie można również włączyć przy wyłączonym zasilaniu (np. awarie sieci) - dzięki temu po przywróceniu zasilania (co może nastąpić w najbardziej nieoczekiwanym momencie) narzędzie się nie uruchomi bez polecenia użytkownika.

- Elektroniczna ochrona silnika. System bezpieczeństwa, który wyłącza narzędzie w przypadku krytycznego wzrostu obciążenia. Konkretny sposób działania takiej ochrony może się różnić. Na przykład w niektórych modelach silnik się wyłącza, gdy następuje gwałtowny wzrost obciążenia nasadki roboczej - dla przykładu gdy zakleszczona jest tarcza w materiale; pozwala to uniknąć nagłych szarpnięć narzędzia, jego pęknięcia, zniszczenia tarczy i innych przykrych konsekwencji. W innych modelach zabezpieczenie reaguje na przegrzanie lub krytyczne przetężenie. Istnieją również narzędzia, które łączą obie te opcje.

- Silnik bezszczotkowy. Obecność bezszczotkowego silnika w szlifierce elektrycznej (patrz „Źródło zasilania”). Takie silniki są uważane za bardziej zaawansowane niż tradycyjne silniki szczotkowe: są bardziej ekonomiczne pod względem zużycia energii, są mniej hałaśliwe i nie iskrzą, co jest ważne w warunkach zwiększonego zagrożenia pożarowego. Główną wadą silników bezszczotkowych jest ich wysoki koszt.

- Hamulec silnikowy. Specjalny hamulec, który zatrzymuje obrót wału silnika po awarii zasilania. Dzięki takiemu urządzeniu po skończonej pracy nie ma potrzeby czekania, aż nasadka szlifierki zakończy obracać się przez bezwładność - obrót zatrzymuje się w ciągu kilku sekund (natomiast bez hamulca może to zająć kilkadziesiąt sekund). Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo pracy, lecz także pozytywnie wpływa na żywotność narzędzia.

- Sprzęgło bezpieczeństwa. Sprzęgło ochronne, które zapobiega uszkodzeniu silnika, gdy obciążenie na nie znacznie wzrośnie - na przykład w przypadku zakleszczenia tarczy. Takie sprzęgło łączy narzędzie robocze i wał silnika. Może być zarówno jednorazowego użytku jak i wielokrotnego: w pierwszym przypadku, przy przeciążeniu sprzęgło zużywa się i wymaga wymiany, w drugim jest odłączane - i aby kontynuować pracę, wystarczy je ponownie podłączyć.

- Podświetlenie. Ta funkcja jest zdecydowanie pożądana podczas pracy w warunkach słabego oświetlenia. Może się jednak przydać również w jasnym oświetleniu otoczenia: miejsce pracy często znajduje się w cieniu (np. od samego narzędzia), a praca w takich warunkach bez specjalnego oświetlenia może być trudna.

- Wyświetlacz. Własny wyświetlacz, który może ukazywać różne informacje o pracy i stanie urządzenia. Taki ekran zapewnia dodatkową wygodę i przejrzystość, lecz generalnie jest to dość specyficzna funkcja, która jest niezwykle powszechna w nowoczesnych elektronarzędziach.

- Synchronizacja ze smartfonem. Możliwość podłączenia narzędzia do smartfona lub innego gadżetu (np. tabletu) przez Wi-Fi lub Bluetooth. Takie połączenie jest zwykle używane do regulacji parametrów pracy; robienie tego za pomocą aplikacji mobilnej jest często wygodniejsze niż za pomocą elementów sterujących na samym narzędziu.

- System antywibracyjny. System amortyzacji zmniejszający poziom drgań występujących podczas pracy. Obecność takiego systemu pozytywnie wpływa zarówno na jakość pracy, jak i na wygodę: silne wibracje narzędzia prowadzą do szybkiego zmęczenia, system antywibracyjny pomaga temu zapobiec.

- Obrotowy uchwyt główny. Możliwość obracania rękojeści szlifierki wokół osi podłużnej. Funkcja ta występuje głównie w modelach kątowych (patrz „Typ”) - zapewnia to dodatkową wygodę, pozwalając dopasować położenie rękojeści do sytuacji. Ma to znaczenie głównie przy pracy w niestandardowych pozycjach i w trudno dostępnych miejscach.

- 3-pozycyjna rękojeść dodatkowa. Dodatkowa rękojeść montowana na zdejmowanym mocowaniu oraz mająca trzy warianty montażu: lewy (wersja tradycyjna do praworęcznego trzymania narzędzia), prawy (dla leworęcznych) oraz górny (dla szczególnych przypadków - np. sytuacje, gdy powinno się okresowo zmieniać chwyt, pracując w trudno dostępnych miejscach itp. Ta funkcja zapewnia zaawansowane opcje dostosowywania narzędzia do własnych preferencji. Występuje głównie w modelach kątowych (patrz „Typ”).

- Beznarzędziowa wymiana tarczy . Możliwość wymiany tarcz w szlifierce (zwykle kątowej, patrz „Typ”) bez użycia kluczy i innych dodatkowych narzędzi. Wygoda tej funkcji jest oczywista: nie musisz ciągle nosić klucza przy sobie, pilnować, aby go nie zgubić itp. Co prawda, montaż beznarzędziowy jest uważany za nieco mniej niezawodny niż kluczowy, dlatego rzadko można go spotkać w mocnych profesjonalnych modelach.

- System mocowania X-LOCK . Zaawansowany system mocowania nasadki roboczej, stosowany w niektórych maszynach kątowych (patrz "Typ") - głównie firmy Bosch i Makita. Ten system jest nieco droższy od tradycyjnego mocowania 22 mm przy pomocy nakrętki lub podkładki, lecz ma kilka zalet. Po pierwsze, X-LOCK zapewnia najprostszą i najszybszą możliwą instalację: nie trzeba bawić się dodatkowymi częściami lub narzędziami, wystarczy umieścić tarczę na wrzecionie i docisnąć, aż pstryknie; z kolei aby zdjąć działającą nasadkę roboczą - wystarczy wcisnąć przycisk zwalniający zatrzask. Po drugie, mocowanie można zamontować tylko jedną, prawą stroną do narzędzia - w przeciwnym razie konstrukcja mocowania nie pozwoli zrobić tego w inny sposób. Główną wadą maszyn z tym systemem jest niekompatybilność z tańszymi i bardziej popularnymi tarczami do standardowego mocowania 22 mm; i osprzęt do X-LOCK nie jest jeszcze dostępny w każdym sklepie budowlanym.

- Uchwyt zaciskowy. Specjalnie zaprojektowany uchwyt do szlifierek prostych (patrz Typ). Zacisk takiego uchwytu składa się z kilku elastycznych płatków (zwykle 2-3), które po zaciśnięciu są ściskane, mocując nasadkę roboczą. Główne zalety uchwytów zaciskowych to szybkość i wygoda wymiany nasadek, prostota konstrukcji i niski koszt.

- Dopływ chłodziwa. Możliwość doprowadzenia chłodziwa do miejsca pracy. Ta funkcja występuje głównie w narzędziach do kamienia i betonu (patrz „Typ”), ponieważ dla tych materiałów chłodzenie wodą jest najważniejsze: nie tylko zapobiega ono przegrzaniu, lecz także tworzeniu się pyłu. Aby dostarczyć wodę do narzędzia, przewidziana jest dysza, wyprowadzona do nasadki roboczej oraz króciec do podłączenia do węża wodnego.

- Podłączenie pojemnika na kurz. Możliwość podłączenia pojemnika do narzędzia w celu zbierania kurzu i innych zanieczyszczeń powstających podczas pracy. Taki pojemnik może być dostarczony wraz z narzędziem, lecz nie jest to konieczne, kwestię tę należy wyjaśnić osobno. W każdym razie, choć pojemnik na kurz nie zapewnia stuprocentowej ochrony przed zabrudzeniami, niemniej jednak znacznie zmniejsza on ich ilość i ułatwia sprzątanie po pracy. Odpylacze mogą być zarówno wielokrotnego, jak i jednorazowego użytku.

Wyposażenie

- Dodatkowy uchwyt. Oddzielny uchwyt do drugiej ręki. Teoretycznie taki dodatek może sprawić, że narzędzie będzie wygodniejsze w trzymaniu obiema rękami. Jednak w praktyce brak dodatkowego uchwytu często nie jest krytyczny: wiele narzędzi bez niego albo zakłada trzymanie w jednej ręce (jak niektóre szlifierki proste, patrz "Typ"), albo ma inne dodatki do drugiej ręki (na przykład, występ w obudowie). Aby więc odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujesz dodatkowego uchwytu, musisz wziąć pod uwagę rodzaj i wielkość szlifierki, a także cechy planowanej pracy. Zwróć też uwagę, że domyślnie taki uchwyt przeznaczony jest dla osób praworęcznych, a możliwość wykorzystania go do trzymania przez osoby leworęczne wymaga doprecyzowania.

- Ładowarka . Urządzenie do ładowania akumulatora szlifierki z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz „Źródło zasilania”). Również w tym paragrafie zwykle określa się konkretny model pamięci. Sama w sobie obecność ładowarki w zestawie eliminuje potrzebę szukania i kupowania jej osobno; jednocześnie taka ładowarka jest optymalnie dopasowana do co najmniej „rodzimego” akumulatora, a często także do innych kompatybilnych akumulatorów. A dane o modelu przydadzą się przede wszystkim w przypadku, gdy kompletna ładowarka się zgubi lub ulegnie awarii i zamiast niej przyjdzie kupić taką samą lub podobną. Ponadto, znając model ładowarki, można znaleźć szczegółowe dane na jego temat oraz oc...enić charakterystykę i cechy (kompatybilność z różnymi akumulatorami, dodatkowe funkcje itp.). Jednocześnie bardzo popularny jest także zestaw „bez ładowarki” — szczegóły poniżej.

- Bez ładowarki. Ta cecha szczególna określana jest wyłącznie dla modeli akumulatorowych (maszyny z innymi rodzajami zasilania - patrz "Źródło zasilania" - z definicji nie posiadają pamięci, nie ma potrzeby określania dla nich tego wątku). Znaczenie podobnego zestawu jest takie, że współczesne szlifierki najczęściej korzystają ze standardowych akumulatorów, które pasują również do innych elektronarzędzi tej samej marki i są przeznaczone odpowiednio do standardowych ładowarek. Tak więc, jeśli masz już narzędzie akumulatorowe, to ładowarka od niego może być również odpowiednia do szlifierki, nie będziesz musiał przepłacać za drugi egzemplarz ładowarki. A nawet jeśli ładowarka nie jest dostępna, z reguły można ją kupić osobno bez żadnych specjalnych trudności (ponadto niektóre narzędzia pozwalają również wybrać najbardziej odpowiedni model takiego urządzenia z kilku wariantów).

- Walizka/torba w komplecie. Obecność w zestawie walizki lub torby do przechowywania i transportu narzędzia. Walizka jest wykonana z wytrzymałego materiału, zwykle jest w niej miejsce nie tylko na samą maszynę, lecz także na osprzęt roboczy i inne dodatkowe akcesoria. Torba jest miękka, co pozwala na jej złożenie gdy nie jest potrzebna. Sprawdzić dostępność walizki lub torby należy bezpośrednio przed zakupem.

- Odpylacz. Pojemnik do zbierania kurzu i innych zanieczyszczeń powstających podczas pracy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Zaawansowane — Podłączanie pojemnika na kurz”.

- Wysięgnik. Wysięgnik znacznie rozszerza obszar działania narzędzia: z tym sprzętem można osiągnąć dużą wysokość, pracować na dużej powierzchni bez przesuwania platformy lub innego podparcia itp. Takie możliwości są istotne przede wszystkim przy obróbce ścian, dlatego zdecydowana większość szlifierek wysięgnikowych odnosi się do szlifierek do ścian (patrz „Typ”).

Źródło zasilania

- Sieć. Zasilanie z sieci jest przystosowane do narzędzi o dowolnej mocy, a czas ciągłej pracy jest prawie nieograniczony (o ile w sieci jest napięcie i narzędzie się nie przegrzewa). Wadami tego wariantu są uzależnienie od gniazd i obecność kabla sieciowego, który ogranicza mobilność i może plątać się w rękach powodując niedogodności podczas pracy. Jednak te momenty są stosunkowo rzadko doświadczane, dlatego większość nowoczesnych szlifierek wykorzystuje zasilanie sieciowe.

- Akumulator. Ten rodzaj zasilania sprawia, że narzędzie jest maksymalnie autonomiczne, co pozwala na pracę nawet w przypadku braku gniazd i łatwe przenoszenie z miejsca na miejsce. Ponadto brak przewodu zasilającego to również poważna zaleta. Z drugiej strony narzędzie bezprzewodowe jest zauważalnie droższe i cięższe niż narzędzie przewodowe o podobnej specyfikacji; moc takich szlifierek jest stosunkowo niska - w przeciwnym razie wymagane byłyby zbyt duże i drogie akumulatory; a czas pracy na jednym ładowaniu jest ograniczony, a po wyczerpaniu się zapasu energii należy zrobić dłuższą przerwę na doładowanie akumulatora. Dlatego warto rozważyć ten rodzaj zasilania tylko w przypadkach, gdy mobilność i brak przewodu są punktami kluczowymi.

- Pneumatyczny (sprężarka). Przyłącze węża do sprężarki, która dostarcza powietrze. Z jednej strony ten wariant nie jest zbyt wygodny, ponieważ wymaga obecności własnej sprężarki; a w...ąż ogranicza swobodę ruchu i może powodować inne niedogodności podczas pracy. Z drugiej strony maszyny pneumatyczne są prostsze, tańsze, lżejsze i bardziej niezawodne niż te elektryczne, są mniej podatne na ciepło i lepiej nadają się do długiej ciągłej pracy. Ponadto takie narzędzie jest niezbędne w niektórych specyficznych warunkach - na przykład przy dużej wilgotności, gdy istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem lub w środowisku wybuchowym, gdy iskrzenie w mechanizmach jest niedopuszczalne.

Kompletny akumulator

Większość współczesnych elektronarzędzi korzysta z wymiennych baterii, w tym paragrafie podawana jest liczba takich baterii. Warto powiedzieć, że najpopularniejszym wariantem takiej konfiguracji w naszych czasach są 2 akumulatora. Jest on stosunkowo niedrogi, a jednocześnie pozwala zminimalizować, a nawet wyeliminować przerwy w pracy: gdy jeden akumulator jest używany, drugi może się ładować, a gdy ładunek się wyczerpie, role się zmieniają. Pod tym względem zestawy z jednym akumulatorem nie są szczególnie powszechne: są to głównie narzędzia klasy podstawowej, które nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania i zakładające przerwy na ładowanie akumulatora.

Ponadto wiele współczesnych narzędzi akumulatorowych dostarczanych jest w zestawie bez dodatków– czyli w ogóle bez akumulatora. Ten wariant ma znaczenie głównie w dwóch przypadkach: jeśli użytkownik chce wybrać źródło zasilania osobno, według własnego uznania, lub jeśli takie źródło jest już w jego posiadaniu. Jeśli chodzi o drugi wariant, warto zauważyć, że wielu dużych producentów stosuje uniwersalne akumulatory, które nadają się do różnych typów markowych elektronarzędzi. Tak więc akumulator na przykład z zakupionej wcześniej wyrzynarki lub wiertarki może być kompatybilny ze szlifierką tej samej firmy.

Jeśli chodzi o akumulatory niewymienne , jest to dość rza...dka i specyficzna odmiana. Takie narzędzia są tak kompaktowe, jak to tylko możliwe, lecz samych baterii nie da się szybko wymienić - więc podczas pracy nieuchronnie będziesz musiał robić przerwy na ładowanie. Dlatego ten sposób zasilania jest typowy dla narzędzi o małej mocy. Małe wymiary w nich są ważniejsze niż długi okres ciągłej pracy, poza tym niska pojemność pozwala osiągnąć dobrą autonomiczność nawet przy niewielkich rozmiarach (i odpowiednio pojemności) baterii.

Platforma akumulatorowa

Nazwa platformy akumulatorowej obsługiwanej przez narzędzie.

Platforma akumulatorowa to standard baterii, używany do obsługi różnych elektronarzędzi i innego sprzętu tej samej marki (myjki wysokociśnieniowe, latarki) itp., co umożliwia im korzystanie z tych samych zasilaczy i ładowarek. Eliminuje to konieczność stosowania własnego akumulatora i „ładowarki” dla każdego urządzenia z osobna, a także upraszcza wyszukiwanie kompatybilnych źródeł energii: zamiast sprawdzać listę kompatybilnych baterii, wystarczy upewnić się, że wybrana bateria jest kompatybilna z obsługiwaną platformą. (Jednakże, modele kompatybilnych akumulatorów mogą być również określone w specyfikacji - patrz poniżej).

Akumulatory jednej platformy różnią się głównie pojemnością - i odpowiednio kosztem.

Napięcie baterii

Napięcie robocze akumulatora w szlifierce z odpowiednim typem zasilania (patrz "Źródło zasilania"). Im mocniejsze narzędzie, tym z reguły wyższe jest napięcie akumulatora. Jednocześnie parametr ten jest zwykle dobierany w taki sposób, aby optymalnie odpowiadać specyfikacji konkretnego modelu; dlatego w praktyce dane dotyczące napięcia mogą być wymagane tylko przy poszukiwaniu zapasowego lub dodatkowego akumulatora.

Typ baterii

Typ baterii zainstalowanej w narzędziu z zasilaniem akumulatorowym (patrz "Źródło zasilania").

- Ni-Cd (niklowo-kadmowa). Najbardziej „stary” wariant spotykany w nowoczesnych elektronarzędziach. Różni się wysoką niezawodnością, odpornością na skrajne temperatury i dobrą szybkością ładowania nawet przy dużej pojemności (co jest ważne, biorąc pod uwagę „obżarstwo” elektronarzędzia). Główną wadą tego typu akumulatora można nazwać wyraźny „efekt pamięci” - spadek pojemności akumulatora w przypadku, gdy postawiona została ona na ładowanie bez całkowitego rozładowania. Ponadto ogniwa Ni-Cd są uważane za niebezpieczne dla środowiska. Niemniej jednak nadal są szeroko stosowane w narzędziach - nie tylko ze względu na niski koszt i przyzwoitą charakterystykę wydajności.

- Ni-Mh (niklowo-wodorkowa-hybrydowa). Takie baterie powstały wskutek ewolucji opisanych powyżej baterii niklowo-kadmowych. Zachowując wszystkie główne zalety swoich poprzedników, jednocześnie pozbawione są one większości niedociągnięć - w szczególności prawie nie podlegają efektowi pamięci. Ten wariant ma swoje wady, np. nieco niższą trwałość i wyższy koszt niż oryginalne Ni-Cd.

- Li-Ion (litowo-jonowa). Rodzaj baterii pierwotnie zaprojektowanej do użytku w urządzeniach przenośnych; Jednak wraz z rozwojem technologii Li-Ion, znalazła ona zastosowanie również w elektronarzędziach. Główną zaletą takich akumulatorów w danym przypadku można nazwać dużą pojemność przy niewielk...ich wymiarach i wadze. Warto też zaznaczyć, że nie podlegają one efektowi pamięci i dość szybko się ładują. Z drugiej strony wariant ten nie jest pozbawiony wad - chodzi przede wszystkim o wrażliwość na zbyt niskie lub wysokie temperatury, a także wysoką cenę.

Pojemność akumulatora

Pojemność akumulatora, w który wyposażone jest narzędzie z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz „Źródło zasilania”).

Teoretycznie pojemność zależy bezpośrednio od tego, jak długo narzędzie jest w stanie pracować na jednym ładowaniu. Jednak w praktyce parametr ten jest dość słabo powiązany z rzeczywistą autonomicznością. Po pierwsze, czas pracy na jednym ładowaniu zależy nie tylko od pojemności akumulatora, lecz także od poboru mocy (zużycia energii) samego narzędzia; po drugie, o rzeczywistej ilości zmagazynowanej energii decyduje nie tylko pojemność w amperogodzinach, lecz także napięcie w woltach. Tak więc tylko narzędzia o podobnej mocy i tym samym napięciu akumulatora mogą być porównywane pod względem pojemności akumulatora.

Zwróć uwagę, że niektóre modele szlifierek umożliwiają wymianę „rodzimego” akumulatora na inny, w tym akumulatora o większej pojemności; niektórzy producenci produkują nawet akumulatory uniwersalne, pasujące do różnych typów elektronarzędzi danej marki.

Model akumulatora

Model standardowego akumulatora pozwala bardziej szczegółowo poznać jego cechy, a także zrozumieć do jakich urządzeń on pasuje i jaki należy kupić w przypadku wymiany z powodu awarii lub w razie potrzeby dokupić drugi podobny.

Kompatybilne akumulatory

Modele akumulatorów, z którymi urządzenie danego typu jest kompatybilne (patrz „Źródło zasilania”). Informacja ta będzie przydatna w przypadkach, gdy akumulator (akumulatory) trzeba dokupić osobno – na przykład, gdy narzędzie nie jest w ogóle wyposażone w akumulator, jeśli trzeba uzupełnić oryginalne wyposażenie, lub jeśli dotychczasowy akumulator uległ awarii.

Czas ładowania

Czas potrzebny do pełnego (od zera do 100%) naładowania akumulatora w urządzeniu akumulatorowym (patrz „Źródło zasilania”); chodzi o akumulator i standardową ładowarkę, które są dostarczane w zestawie. Im krótszy ten czas, tym krótsze przerwy będziesz musiał zrobić, aby uzupełnić ładunek; jednak większe baterie nieuchronnie będą ładować się dłużej niż mniejsze. Można to zrekompensować zastosowaniem technologii szybkiego ładowania, które z kolei wpływają na koszt narzędzia.

Zasilanie dwoma akumulatorami.

Ta cecha oznacza, że do obsługi szlifierki potrzebne są dwie baterie. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń akumulatorowych, zobacz "Źródło zasilania"; a ten rodzaj zasilania jest stosowany głównie w potężnych urządzeniach, dla których jedna bateria już nie wystarcza.

Wskaźnik poziomu naładowania

Wskaźnik odzwierciedlający poziom naładowania baterii w narzędziu akumulatorowym (patrz "Źródło zasilania"). Należy podkreślić, że taki wskaźnik ma najczęściej najprostszą funkcjonalność - na przykład często jest wykonany w postaci żarówki, która zmienia kolor, gdy krytycznie zmniejszy się ładunek. Niemniej jednak, nawet tak prosta funkcja pozwala wygodnie monitorować stan baterii oraz zmniejsza ryzyko pozostawienia rozładowanej baterii w nieodpowiednim czasie.

Mocowanie akumulatora

Sposób mocowania akumulatora, przewidziany w narzędziu z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz "Źródło zasilania").

W dzisiejszych czasach istnieją głównie dwa takie sposoby - suwak oraz magazynek, oto ich opis:

- Suwak. Podobne "gniazdo montażowe” to para prowadnic znajdujących się na korpusie szlifierki. Bateria zamontowana na takich prowadnicach jest całkowicie umieszczona na zewnątrz korpusu. Baterie do suwaka są konstrukcyjnie prostsze niż do magazynka opisanego poniżej, poza tym ten rodzaj mocowania jest ogólnie bardziej niezawodny i jest w stanie unieść bardzo duży ciężar. Dzięki temu same baterie mogą być duże, ciężkie, a przez to pojemne. W rezultacie suwaki są używane w większości szlifierek o średniej i dużej mocy. Wady tego wariantu obejmują być może nieuniknione zwiększenie rozmiaru narzędzia podczas montażu baterii, jednak ta rzecz najczęściej nie jest zasadnicza.

- Magazynek. Przy tego typu mocowaniu akumulator wkłada się do rękojeści narzędzia - w taki sam sposób jak magazynek - wkłada się do pistoletu, stąd nazwa. Konkretny rozmiar i układ baterii może się różnić, przede wszystkim zależy to od „kategorii wagowej” szlifierka. Tak więc, w kompaktowych modelach o małej mocy bateria jest całkowicie schowana w komorze baterii - lub tylko nieznacznie wystaje z rękojeści, służąc jako jej kontynuacja. W bardziej wydajnych narzędziach większość baterii znajduje się...na zewnątrz (podobnie jak suwak), natomiast wewnątrz rękojeści umieszczany jest charakterystyczny występ, który służy do mocowania i zapewniania kontaktu elektrycznego. W pierwszym przypadku mocowanie-magazynek pozwala znacznie zmniejszyć wymiary narzędzia; więc podobny sposób mocowania baterii jest bardzo popularny wśród szlifierek o małej mocy. Drugi wariant - duża bateria zewnętrzna z występem do mocowania w rękojeści - nadaje się również do stosunkowo mocnych modeli, jednak w praktyce jest używana znacznie rzadziej: większość producentów woli używać prostszych i jednocześnie niezawodnych suwaków w podobnych narzędziach.

Poziom hałasu

Przybliżony poziom hałasu generowanego przez szlifierkę podczas pracy. Należy pamiętać, że wskaźnik ten jest raczej przybliżony, ponieważ rzeczywista „głośność” może się znacznie różnić w zależności od rodzaju i kształtu obrabianego materiału, powierzchni, na której się ona znajduje, i innych okoliczności. Ponadto różni producenci mogą stosować różne techniki pomiarowe. Niemniej jednak wskaźnik ten pozwala ocenić, jak komfortowy jest dany model w pracy i czy wymagana jest specjalna ochrona słuchu.

„Najcichsze” nowoczesne szlifierki wytwarzają około 65 dB - jest to porównywalne z głośną mową w odległości 1 m; w „najgłośniejszych” narzędziach poziom hałasu dochodzi do 107 dB - jest to poziom hałasu w warsztacie przemysłowym.

Długość kabla

Długość kabla sieciowego pozwala określić, jak daleko od gniazdka można operować urządzeniem. Dlatego do użytku domowego bardziej odpowiednie jest wybranie modeli z krótkim kablem, do prac budowlanych lub do użytku w produkcji, w garażu lepiej nadaje się dłuższy kabel.

Waga

Całkowita waga szlifierki; w przypadku modeli akumulatorowych (patrz „Źródło zasilania”) z reguły jest wskazywana bez uwzględnienia baterii.

Ten wskaźnik ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony niska waga ma pozytywny wpływ na zwrotność i zmniejsza zmęczenie podczas pracy - zwłaszcza przy pracy na pionowych powierzchniach i sufitach, a także w innych sytuacjach, w których narzędzie musi być trzymane w powietrzu. Z drugiej strony, w przypadku szlifierek z wibracyjną zasadą działania (patrz „Typ”) używanych do obróbki powierzchni poziomych, znaczna waga jest uważana za optymalną: umożliwia mocniejsze przyleganie narzędzia do obrabianego materiału, a także przyczynia się do stabilności i niezawodności trzymania. Wybierając więc taki model według wagi, warto wziąć pod uwagę cechy jego zamierzonego zastosowania.
Filtry według parametrów
Cena
oddo zł
Marki
Typ
Źródło zasilania
Pobór mocy
Maks. średnica tarczy
Maks. liczba obrotów
Amplituda oscylacji
Funkcje i możliwości
Bezpieczeństwo
Skład zestawu
Mocowanie akumulatora
Napięcie zasilania
Szerokość taśmy/arkusza
Długość kabla
Waga
Katalog szlifierek 2022 - nowości, hity sprzedaży, kupić szlifierki.