Trust Urban Revolt Headset Bazz Lite

  • Typ: napowietrzne, zamknięte
  • Typ połączenia: przewodowe
  • Połączenie: 3,5 mm

od  83  przed  83 zł.

  • e-smartphone

    83 zł.