Plantronics Blackwire C520

  • Przeznaczenie: biuro
  • Typ: napowietrzne, otwarte
  • Typ połączenia: przewodowe

od  533  przed  533 zł.

  • e-smartphone

    533 zł.