Plantronics Blackwire C520

  • Przeznaczenie: biuro
  • Typ: napowietrzne, otwarte
  • Typ połączenia: przewodowe

od  526  przed  526 zł.

  • e-smartphone

    526 zł.